Erikoisammattitutkinnot

Teknologian hyödyntäminen johtajille, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, palvelualat

Palvelualojen keskeisinä tulevaisuuden haasteina ovat vastata kuluttajakäyttäytymisen ja asiakaslähtöisyyden vaatimuksiin, tuottavuuden kasvun lisääminen ja työvoimapula. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii yritykseltä vanhan toimintatavan uudistamista, luovuutta, rohkeutta, osaamisen kehittämistä, teknologiaa ja keinoja niiden käyttöönottamisessa.

Digitalisaatio ja teknologia on menestyksen avain ja se mahdollistaa palvelualojentyön kohdistamista sinne missä se on hyödyllisimmillään. Tämä onnistuu kun käyttöön valjastetaan oikeat digitaaliset työvälineet, kuten esimerkiksi tekoäly, robotit, anturiteknologia, sähköiset toimintaympäristöt ja tehokas datan hyödyntäminen.

Kaikki tämä mahdollistaa kestävän kehityksen ja sen kautta tulevan vihreän arvonlisäyksen palvelualoilla.
Konsepti on siis selvä, mutta miten se otetaan käyttöön, miten sitä kehitetään, hallitaan, johdetaan ja ennakoidaan? Kaikkeen tähän saat osaamista ja työkaluja teknologian hyödyntäminen johtajille -koulutuksessa!

Kenelle, miksi ja mitä

Koulutuksen toteutuksen voit valita, verkko-, lähi- tai hybridiopetuksena. Koulutus sisältää
lisäksi itsenäistä opiskelua ja oppimista työpaikalla sekä työelämän eri verkostoissa. Koulutus kestää noin vuoden.

Kenelle

• Toimit johtajana, päällikkönä, esihenkilönä, ryhmän- tai tiiminvetäjänä
• Toimenkuvaasi liittyy monipuolisia johtamiseen liittyviä työtehtäviä
• Suunnittelet ja kehität oman vastuualueesi toimintaa

Koulutuksen tavoitteet
• Johtajuuden uudenlaisten näkökulmien ymmärtäminen
• Itsensä johtamisen taidon merkityksen kehittäminen
• Teknologian merkityksen hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä
• Vahvistaa ihmisten johtamisen taitoja
• Luoda vahvoja verkostoja henkilö- ja yritystasolla

Koulutuksen sisältö
• Strategiatyö ja johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä
• Mitä digitalisaatio on
• Digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio käytännössä
• Kehittämisen johtaminen
• Itsetuntemus. Ihmisten johtamisen perusta
• Johtajan taloustaito
• Tuottavuuden kehittäminen teknologian keinoin
• Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
• Palvelualojen toimialakohtaisia ratkaisuja 3 pvä
• Kehittämishankkeiden tulosten esittely

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näytöt.

Kustannukset opiskelijoille

Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka.
Koulutus on mahdollista suorittaa myös omaehtoisena koulutuksena.
Koulutus on osin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista koulutusta. Osallistuja maksaa omarahoitusosuuden 980 euroa + alv. Koulutuksen omarahoitusosuus laskutetaan kahdessa erässä koulutuksen
aikana.

Mika Palanen

asiakkuuspäällikkö

mika.palanen@lhkk.fi

040 3474 044

Hakijapalvelut

hakijapalvelut@lhkk.fi

03 245 7393