Kasvatus- ja ohjausala

Vammaisalan ammattitutkinnon osatutkinnot, Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen ja vuorovaikutus ja kommunikointi

Kiinnostaako Sinua lisätä osaamistasi kehitysvamma-alalla? Nyt Sinulla on mahdollisuus hakea opiskelemaan vammaisalan osatutkintoja! Kartuta taitoasi tukea, hoitaa, kommunikoida ja ohjata kehitysvammaista henkilöä ja hänen läheisiään eri tilanteissa, elämänvaiheissa sekä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Kohderyhmä

Eri-ikäisten kehitysvammaisten asumis-, opiskelu-, työskentely tai palveluympäristöissä työskentelevät.

Sisältö

2024 alkavat vammaisalan ammattitutkinnon osatutkinnot:

Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen (45 osp) aloitus to 25.1.2024

Tutkinnon osan Toimintakyvyn ja oppimisen tukemisen sisältö
• suunnitella työtä yksilökeskeisesti ja tukea vammaisen henkilön toimintakykyä
• huomioida ympäristön ja erilaisten toimintapojen merkitys toimintakyvyn edistämisessä
• tukea itsenäistä elämää hyödyntäen eri periaatteita ja menetelmiä
• huomioida motoriset taidot, aistivammat ja autismikirjon häiriöt
• toimia asiakassuunnitelmien mukaisesti, edistää työhyvinvointia ja turvallisuutta

Vuorovaikutus ja kommunikointi (45 osp) aloitus to 25.4.2024

Tutkinnon osan Vuorovaikutus ja kommunikointi sisältö
• soveltaa tietoa vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehitysvaiheista
• edistää vammaisen henkilön yksilöllistä vuorovaikutusta ja kommunikointia
• käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä
• soveltaa tietoa aistien merkityksestä vuorovaikutuksen tukemisessa
• edistää työhyvinvointia ja turvallisuutta

Toteutus

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle. Koulutuksen lähipäiviä on kerran kuukaudessa.