Logistiikka-ala

Varastonhoitajan koulutus / Logistiikan osatutkinto, työvoimakoulutus

Kiinnostaako logistiikka ja varastoala? Varastoalan koulutus on suunnattu logistiikasta kiinnostuneille, jotka haluavat työskennellä itsenäisesti erilaisissa vastaanotto- ja lähetystehtävissä. Varastoalan tehtäviä on teollisuuden ja kaupan alalla sekä julkisella sektorilla.


Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät, työttömyysuhan alaiset sekä lomautetut henkilöt, joilla on koulutustarve ja kiinnostus tälle alalle ja jotka soveltuvat työskentelemään varastoalalla. Odotamme sinulta motivaatiota oppia uutta ja halua toimia alan työtehtävissä.

Valinnat suoritetaan viikkojen 9-10 aikana.

Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimiakseen varastoalalla. Koulutus pitää sisällään yleisiä työelämän osaamisvaatimuksia kuten tietotekniikka ja asiakaspalvelu, alakohtaista opetusta logistiikan perusteista, varastointiin liittyvät tehtävät, kuten tavaran hyllyttäminen, ajoneuvon purkaminen ja lastaaminen sekä trukilla ajaminen. Koulutuksen aikana suoritetaan myös alalla tarvittavat korttikoulutukset mm. työturvakortti ja EA-1. Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso, joka suoritetaan alan tehtävissä.

Koulutuksen kesto on noin 3 kuukautta. Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen osaamisen-kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutus sisältää lähiopetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksessa tavoitteena on suorittaa logistiikan perustutkinnosta seuraavat osat:
· Tavaran keräily ja pakkaaminen
· Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely

Varastoalan työtehtävissä voit työllistyä kuljetusliikkeiden, liikenteen, teollisuuden, kaupan tai julkisen sektorin palvelukseen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Koulutuksen työssäoppimisjakso suoritetaan alan tehtävissä oman kiinnostuksesi mukaisessa työpaikassa. Autamme tarvittaessa sopivan paikan etsimisessä omalta kotipaikkakunnaltasi.


Opintoihin sisältyy myös urasuunnittelua, jolla tuetaan opiskelijan työllistymistä ja mahdollisiin jatko-opintoihin hakeutumista. Olemassa oleva osaamisesi huomioidaan koulutusta suunniteltaessa ja opiskeluaikasi määräytyy oman yksilöllisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti.

Koulutus alkaa 11.3.2024 ja haku päättyy 25.2.2024.