Luonto- ja ympäristöala

Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opastus

Oletko kiinnostunut luonnosta ja harkinnut siitä jopa ammattia tai lisäosaamista muille ammattialoille? Erä- ja luonto-oppaana osaat suunnitella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia opastuksia ja tapahtumia. Sinulla on valmiudet toimia monenlaisissa opastustilanteissa sekä ohjelmapalvelujen tehtävissä kaikkina vuodenaikoina.

Kuvaus

Erä- ja luonto-opas osaa toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella, valmistella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia opastuksia ja tapahtumia erilaisille asiakasryhmille. Hänellä on valmiudet soveltaa luonnontuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta.

Erä- ja luonto-opas voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai hakeutua luonto- ja ohjelmapalveluyrityksen palvelukseen. Erä- ja luonto-opaskoulutus antaa myös erinomaista lisäosaamista aikaisemmin hankitun ammatin omaaville.

Opintoja järjestetään Eerikkilä Sport and Outdoor Resortissa, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän Forssan ammatti-instituutin oppimisympäristöissä, Ruostejärven virkistysalueen ympäristössä sekä muissa lähiseudun luontokohteissa. Eerikkilän välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaksi upeaa kansallispuistoa, Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistot. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Eerikkilän ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (LHKK) kesken.

Käytännön koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Eerikkilän kanssa.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan osalta. Tutkinnossa vaadittava osaaminen ja ammattitaito osoitetaan tutkinnon osittain näytöissä. Mikäli todetaan, että opiskelijalla on riittävästi aikaisemmin hankittua (dokumentoitua) osaamista suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, voidaan opiskelija ohjata suoraan tutkinnon tai sen osan näyttöön. Muussa tapauksessa opiskelijalle suositellaan osallistumista osittain tai kokonaan erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan tutkintokoulutukseen. Näytöt toteutetaan pääsääntöisesti aidoissa erä- ja luonto-oppaan työtilanteissa.

Tutkinnon laajuus ja sisällöt

Koulutus valmistaa luontoalan ammattitutkinnon tai sen osien suorittamiseen erä- ja luonto-opastuksen osaamisalalla. Tutkintonimikkeenä on erä- ja luonto-opas. Koko tutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä (osp) ja se muodostuu seuraavasti:

Pakolliset tutkinnon osat:

 • luonnon tuotteistaminen (20 osp)
 • erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat valitaan seuraavista (yhteensä väh. 90 osp):

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (vähintään yksi):

 • luonnossa liikkumisen opastaminen
 • luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen
 • teemallisten luontopalveluiden järjestäminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2:

 • erityisryhmien opastamisen luonnossa
 • eräruokapalveluiden järjestäminen
 • kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa
 • luontoalan yritystoiminnan suunnittelu

Aikaisemmin hankittuun osaamiseen perustuen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisen kautta on opiskelijalla mahdollisuus koota omia mielenkiinnonkohteitaan vastaava ja palveleva kokonaisuus.

Perinteinen päiväopiskelu vai työn ohessa suoritettava monimuotokoulutus?

Meillä voit opiskella erä- ja luonto-oppaaksi perinteisesti päiväopiskeluna tai joustavasti monimuotokoulutuksena. Perinteinen päiväopiskelun ”LUOPAS”-kurssi kestää on noin 12 kuukautta ja se koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista / kokemusta erä- ja luonto-ympäristössä toimimisesta ja opastuksesta. Voit suorittaa ammattitutkinnon joustavasti monimuotokoulutuksena esimerkiksi työsi ohessa. Monimuotokoulutuksemme ”LUMO” kestää 1,5 vuotta.


Erä- ja luonto-oppaaksi päiväopiskeluna, ”LUOPAS”

Luontoa-alan ammattitutkinnon koulutus päiväopiskeluna kestää  noin 12 kuukautta ja se koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Työelämälähtöistä opiskelua toteutetaan alan työpaikoissa, mm. Lapin ohjelmapalveluyrityksissä. Koulutus soveltuu jo alan osaamista omaaville sekä myös henkilöille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista / kokemusta erä- ja luontoympäristössä toimimisesta ja opastuksesta.

Koulutuksen aikana suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia maastoharjoituksia eri puolelle Suomea. Pidemmät harjoitukset kansallispuistoihin ja erämaakohteisiin antavat opiskelijoille ainutlaatuisia oppimiskokemuksia ja elämyksiä.

Koulutukseen sisältyy EA I ja EA II tasoiset korttikoulutukset, hygieniapassikorttikoulutus sekä metsästäjätutkintoon valmistava koulutus. Metsästäjäkorttitestin osallistumismaksun maksaa osallistuja itse, (v. 2021 20 €).

Koulutuksen ajankohta

Seuraava koulutus alkaa 14.8.2023 ja päättyy 21.6.2024. 

Hakijat valitaan hakemusten perusteella haastatteluun. Haastattelut järjestetään pienryhmähaastatteluina 4 hlö /ryhmä  maalis-huhtikuulla. Valinnat tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella. Tarvittaessa  hakuaikaa jatketaan, kunnes opiskelijaryhmä (max. 20 opiskelijaa) on täynnä. Opiskelupaikan peruuttaneiden tilalle valitaan uusia opiskelijoita varasijalta.

Opiskelijat vastaavat itse asumisjärjestelyistään. Majoitusta tarjoaa mm. seudun majoitusliikkeet, yksityiset vuokranantajat ja Forssa Asunnot Oy sekä AirBnB.

Lisäksi koulutus pitää sisällään kolme suunniteltua työssäoppimisjaksoa.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1430 €

Hae koulutukseen

Herääkö kysymyksiä koulutukseen liittyen? Olemme koonneet lisätietoa UKK-sivulle. Tutustu  UKK-sivuun.


Erä- ja luonto-oppaaksi monimuotokoulutuksella, ”LUMO”

Luontoalan ammattitutkinnon monimuotokoulutus (työn ohessa suoritettava koulutus) koostuu lähiopinnoista, etäopiskelusta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta (koulutussopimus tai oppisopimus) ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Mikäli sinulla on jo alan työpaikka tai toimit alalla yrittäjänä, niin suosittelemme koulutusmuodoksi oppisopimusta tai yrittäjän oppisopimusta. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Koulutuksen aikana suoritetaan EA I ja II tasoiset koulutukset ja hygieniaosaamiskoulutus.  Metsästäjätutkinnon ampumarataharjoittelusta ja metsästyskorttikokeeseen osallistuminen ovat mahdollisia lisämaksulla.

Koulutuksen ajankohta

Seuraava koulutus alkaa 14.8.2023 ja päättyy 19.12.2024.

Hakijat valitaan hakemusten perusteella haastatteluun. Haastattelut järjestetään pienryhmähaastatteluina 4 hlö /ryhmä maalis-huhtikuulla. Valinnat tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella. Tarvittaessa  hakuaikaa jatketaan, kunnes opiskelijaryhmä (max. 20 opiskelijaa) on täynnä. Opiskelupaikan peruuttaneiden tilalle valitaan uusia opiskelijoita varasijalta.

Lähijaksojen suunnitellut päivämäärät 2023 -2024:

Syksy 2023:

 • Elokuu vko 33 14.-17.8.
 • Elokuu vko 34 21-24.8.
 • Syyskuu vko 37 11.-14.9.
 • Lokakuu vko 41 9.12.10.
 • Marraskuu vko 45 6.-9.11.
 • Joulukuu vko 50 11.-14.12.

Kevät-syksy 2024:

 • Tammikuu työssäoppimisjakso
 • Helmikuu vko 8 19.-22.2.
 • Maaliskuu vko 12 18.-22.3. huom. 5 pv
 • Huhtikuu vko 16 15.-18.4.
 • Toukokuu vko 20 13.-16.5.
 • Kesäkuu vko 24 10.13.6.
 • Heinäkuu työssäoppimisjakso
 • Elokuu vko 34 19-22.8.
 • Syyskuu vko 38 16-19.9.
 • Lokakuu vko 41 7.-10.10.
 • Marraskuu vko 46 11.-14.11.
 • Joulukuu vko 51 16.-19.12.

Lisäksi koulutus pitää sisällään kaksi suunniteltua työssäoppimisjaksoa, tammikuu 2024 ja heinäkuu 2024.

16 lähiopetusjaksoa toteutetaan pääsääntöisesti ma-to (4 pv / kk) ja ne koostuvat seuraavista pääaihealueista; luontoliikunta, luonnontuntemus, retkeily, suunnistus sekä yrittäjyys ja asiakaspalvelu.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1320€.


Lisätietoja

Antti Jokinen: antti.jokinen@eerikkila.fi, p. 040 4560 695​
Annukka Linninen: annukka.linninen@lhkk.fi, p.050 467 3934