Media-ala

Media-alan ammattitutkinto | valokuvaaja

Onko sinulla jo valokuvauksen perusasiat hyvin hallussa ja osaat myös studiovalaisun perusteet? Olet ehkä jo aloittanut valokuvaajan uraa tekemällä asiakastöitä mutta haluat lisää varmuutta työhösi.

Tee valokuvaajan uraunelmista totta opiskelemalla valokuvaajaksi media-alan ammattitutkinnon opinnoilla Forssassa. Opinnoissa syvennät valokuvaajan taitojasi, pääset kokeilemaan eri tyylejä sekä saat kuvankäsittelyyn uusia ulottuvuuksia. Saat myös vahvistusta valokuvausyrittäjänä toimimiseen, miten rakentaa omaa brändiä ja markkinoida palveluita.

Luennoilla ja työpajoissa syvennä taitojasi, saat uusia näkökulmia työskentelyysi sekä palautetta kuvistasi valokuvauksen ammattilaisilta.

Opintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että sinulla on media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto suoritettuna valokuvauksen suuntautumisalalta, pitkä työkokemus tai valokuvausalan vahva perustuntemus. Jos et ole suorittanut alan perustutkintoa, sinun on osoitettava sitä vastaava osaamisesi valokuvauksen porfoliolla sekä motivaatiokirjeellä, joilla osoitat hallitsevasi alan perusteet. Portfolio sekä muu materiaali esitetään sähköisessä muodossa niin, että voit lähettää meille linkin materiaaliin. Kerro hakemuksessa portfolion lisäksi mahdollisimman tarkkaan omasta valokuvausosaamisestasi ja alan tehtävistä.

Toteutus

Monimuoto-opetuksena toteutettava koulutus sisältää 22 lähipäivää, verkko-opiskelua sekä käytännön työtä työpaikalla, yrittäjänä tai koulutussopimuspaikassa. Lähiopetusta on 1-2 päivää kuukaudessa, yleensä perjantaisin. Koulutuksen kesto on noin puolitoista vuotta.

Lähiopetukseen osallistuminen sekä opintojen oppimistehtävien suorittaminen on erittäin tärkeää. Pääpaino kuitenkin on opiskelijan itsenäinen työskentely ja sen tukeminen opintojen kautta. Oppimistehtäviä voi toteuttaa myös osana omia asiakastöitä.

Kuvaus

Media-alan valokuvaajan ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, yhdestä osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Media-alan toimintaympäristöjen tunteminen
  • Valokuvauksen tuotantoprosessien hallitseminen

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Henkilökuvien toteuttaminen
  • Mainos- ja tuotekuvien toteuttaminen
  • Kuvankäsittelyn toteuttaminen
  • Valokuvauspalveluiden markkinoinnin ja myynnin toteuttaminen
  • Kuvajournalististen kuvien toteuttaminen

Saat oppilaitokselta media-alan opintojen ajaksi käyttöösi veloituksetta Adoben Creative Cloud ohjelmistolisenssit. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden.Opiskelijana sinulla on mahdollisuus käyttää koulun studiota opintojen harjoitustöiden tekoon myös muuten kuin koulutuksen lähipäivinä, studion varaustilanteen mukaan.

Koulutus alkaa, jos opiskelijaryhmässä on vähintään 10 opiskelijaa. Max. osallistujamäärä 15 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan pisteytyksen perusteella, joka muodostuu aiemmasta koulutuksesta, työelämässä hankitusta alan perusosaamisesta sekä portfoliosta.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus suositellaan suoritettavaksi oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Yrittäjälle voidaan tehdä yrittäjän oppisopimus. Oppisopimuksella suoritettavan valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien kustannukset ovat opiskelijalle maksuttomia.

Työttömyysetuudella opiskelu. Selvitä, täyttyvätkö työttömyysetuudella opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista.

Jos oppisopimus ei ole mahdollinen, voit opiskella omakustanteisesti. Omakustanteisen opiskelun kokonaishinta on 650€.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö, aikataulu sekä näyttötilaisuudet.

Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.