Puhtaus- ja kiinteistöala

Kiinteistöpalvelualan oppisopimuskoulutus

Kiinteistönhoito on asiakaspalvelutyötä. Työssä vastataan kiinteistöjen toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta. Kiinteistöhoitaja hallitsee monipuolisesti kiinteistötekniikan eri osa-alueet. Työtä tehdään sekä sisä- että
ulkotiloissa. Oppisopimus on oiva keino yhdistää opiskelu ja työnteko. Oppisopimuskoulutuksessa noin 80 % opiskelusta tapahtuu työtehtävien parissa työpaikalla.

Sisältö

Koulutus sisältää lähiopetusta koululla ja käytännön harjoituksia toteutetaan työpaikalla. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osia kiinteistöhoitajan tutkinnosta. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma (HOKS).

Vuoden 2023 koulutuspäivät teemoineen:

  • 19.4. Klo 12 – 16 Orientaatio ja kiinteistön yleishoito ja valvonta
  • 10.5. Klo 12 – 16 Piha- ja ulkoalueiden hoito ja koneiden käsittely
  • 7.6. Klo 12 – 16 Piha- ja ulkoalueiden hoito ja koneiden käsittely
  • 9.8. Klo 12 – 16 Kiinteistön yleishoito ja valvonta
  • 6.9. Klo 12 – 16 Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen
  • 4.10. Klo 12 – 16 Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
  • 1.11. Klo 12 – 16 Kiinteistön toimintakunnon arviointi
  • 29.11. Klo 12 – 16 Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen

Vuoden 2024 opintojen aiheet sisältävät mm. kestävä kehitys ja valinnaiset tutkinnonosat kiinnostuksen mukaan. Nämä sovitaan syksyllä 2023.

Lisäksi suoritetaan tarvittavat korttikoulutukset (päivän kesto klo 8-16)