Puhtaus- ja kiinteistöala

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kotityöpalvelut | kodinhuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut on puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammattilainen. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa (kiinteistönhoidon osaamisala, kotityöpalvelujen osaamisala ja toimitilahuollon osaamisala).

Kotityöpalvelujen osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat henkilökohtainen avustaja ja kodinhuoltaja.  Henkilökohtainen avustaja avustaa vammaista henkilöä kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämisessä. Henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike, jota voivat käyttää vain tutkinnon suorittaneet henkilöt.  Kodinhuoltaja tuottaa ateria-, avustamis-, siivous-, tekstiilinhuolto- ja muita palveluita. Kodinhuoltajan työtehtäviin kuuluvat myös erilaiset asiointitehtävät ja viriketoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan järjestäminen.

Kohderyhmä

Kotityöpalvelujen osaamisala soveltuu sinulle, joka toimit jo kodinhuoltajana, tai olet kiinnostunut alasta sekä suorittamaan tutkinnon tai tutkinnon osia.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää suullista suomen kielen taitoa. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla hyvä terveys. Jos kykenet itsenäiseen työskentelyyn ja olet asiakaspalveluhenkinen ja vastuuntuntoinen, sovit alalle.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Kuvaus

Kotityöpalvelujen osaamisalan suorittanut on puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammattilainen.

Työpäivääsi kuuluu esimerkiksi avustamis- ja asiointipalveluja, kotisiivouspalveluja, tekstiili- ja vaatehuoltopalveluja tai ruoanvalmistuspalveluja erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.

Kodinhuoltaja voi tuottaa ateria-, avustamis-, siivous-, tekstiilinhuoltopalveluja. Myös erilaiset asiointitehtävät tai viriketoiminnan järjestäminen voivat kuulua työtehtäviin.

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.