Tutkinnon osat

Liiketoiminnan ammattitutkinnon osatutkinto, Perehdyttäminen ja työopastaminen

Hakeminen

Osatutkinnon suorittamisen tavoitteena on antaa työpaikkojen ohjaajille ja perehdyttäjille vahva osaaminen ja näkemys asioihin, joista yritysten henkilöstön osaaminen koostuu, ja miten se heijastuu yritysten tuloksellisuuteen. Perehdyttämisen ja työnopastamisen osatutkinnon suorittanut henkilö osaa toimia niin uusien kuin pitkään olleidenkin työntekijöiden opastajana ja tukena asioissa, joita työpaikkojen muuttuvissa työtehtävissä ja -tilanteissa tulee esiin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joita perehdyttäminen kiinnostaa tai työskentelee työpaikkansa perehdyttäjänä tai työpaikkaohjaajana. Koulutuksen aiheina ovat esimerkiksi työturvallisuus ja tietoturva, erilaisten perehdytettävien ohjaaminen, osaamistavoitteet ja keinot sekä rakentava vuorovaikutus ja perehdyttäjän itsearviointi.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen etä- ja verkko-opetusta.

Opetuspäivät ja aihealueet

 • 26.09.2023 Perehdyttäminen ja työopastus
 • 17.10.2023 Perehdyttämistä määrittelevä lainsäädäntö, työturvallisuus sekä tietoturva ja tietosuoja
 • 13.11.2023 Ammatillinen verkosto ja sen merkitys perehdytyksessä
 • 11.12.2023 Erilaiset perehdytettävät. Perehdytettävän taidot ja osaamistavoitteet sekä omien vahvuuksien tunnistaminen. Erilaiset perehdyttämismenetelmät.
 • 09.01.2024 Rakentava vuorovaikutus ja palautteenanto. Perehdytettävän itsearviointi.
 • 06.02.2024 Kehittymistarpeet perehdyttäjänä.

Koulutukset

 • Perehdyttäminen ja työnopastaminen (osatutkinto, 60 osp)

  Koulutus sisältää kuusi tapaamista verkossa, muu oppiminen tapahtuu työpaikalla. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää työpaikkaa. Saat todistuksen tutkinnon osasta Perehdyttäminen ja työnopastaminen, 60 osp osatutkinto. Kouluttajana Minna Honkala.

  Toteutusmuodot: Oppisopimus

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: 26.09.2023

  Haku alkaa: 01.05.2023

  Haku päättyy: 26.09.2023

  Hakeudu koulutukseen