Tutkinnon osat

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osatutkinto, lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien ja muiden ammattilaisten kanssa

Hakeminen

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ympäristöissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan lapsen tuen eri muodoista, toteuttamisesta ja periaatteista varhaiskasvatuksessa.

Täydennyskoulutus antaa lisää tietämystä mm. varhaisen tuen mallista, sosiaaliseen ja tunne-elämän kehitykseen, käyttäytymiseen sekä kielen ja puheen kehitykseen liittyvistä tuen tarpeista.

Koulutuksen sisältö

 • varhaisen tuen malli
 • työympäristön tuen periaatteet
 • lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen ja yksilöllinen tukeminen
 • sosiaaliseen ja tunne-elämän kehitykseen liittyvät tuen tarpeet
 • käyttäytymiseen liittyvät tuen tarpeet
 • kielen ja puheen kehitykseen liittyvät tuen tarpeet
 • perheen tuen tarpeet ja erilaiset perheen muuttuvat tilanteet
 • yhteistyö eri tahojen kanssa tuen tarpeen asioissa

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta. Sinulla on mahdollisuus suorittaa myös koko tutkinto.

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen


Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Koulutukset

 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osatutkinto, lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien ja muiden ammattilaisten kanssa

  Toteutusmuodot: Monimuoto, Oppisopimus

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: 20.08.2024

  Haku alkaa: 20.05.2024

  Haku päättyy: 31.07.2024

  Koulutuksen hinta: 185 € (oppisopimuskoulutus on maksutonta)

  Hakeudu koulutukseen