Opiskelijalle

Opiskelu ja kestävä kehitys

Kestävä kehitys on yksi oppilaitoksemme tärkeimmistä teemoista ja näkyy myös sinun opinnoissasi kaiken aikaa.

Fain kestävän kehityksen polku


Fain ympäristöopas

Lataa FAIn Ympäristöopas suomeksi | Ympäristöopas selkokielellä | Environmental Guide


LHKK:n Vastuullisuusohjelma

Vastuussa hyvästä tulevaisuudesta – lupaamme toimia vastuullisesti, vähentää energiankulutustamme ja jätteiden määrää sekä kasvattaa hiilikädenjälkeämme.


Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos

Monipuolisella ja vastuullisella kestävän kehityksen toiminnalla kohti sertifioitua oppilaitosta Forssan ammatti-instituutissa.

Kestävä kehitys on Forssan ammatti-instituutissa yksi strateginen painopistealue ja nostettu esille vahvasti myös arvoissa. Toimintaa ohjaa kestävän kehityksen toimintaohjelma ja vuosikello. Oppilaitoksessa on aktiivinen kestävän kehityksen työryhmä (vastuullisuus ja ilmasto -yhteistyötiimi), jossa on myös opiskelijaedustus.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on vuodesta 2014 alkaen kehittänyt aktiivisesti kestävän kehityksen mukaista toimintaansa OKKA-säätiön (opetus-, rahoitus- ja koulutusalojen säätiö) oppilaitosten kestävän kehityksen toimintajärjestelmän mukaisesti. Oppilaitoksemme on ensimmäisen Suomessa, jolle on myönnetty Kestävä tulevaisuus oppilaitoksessa -sertifikaatti. Ensimmäinen oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti on myönnetty elokuussa 2015 liiketalouden ja kaupan sekä tieto- ja viestintätekniikan aloille ja tammikuussa 2019 nuo alat uusinta-auditoitiin kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Oppilaitoksen toisen sertifikaatin  sai joulukuussa 2016 matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Vuonna 2017 sertifioitiin tekniikan alat (sertifikaatti). sertifiointi huipentui helmikuussa 2021, kun oppilaitoksellemme myönnettiin ensimmäisenä Suomessa OKKA-säätiön Kestävän tulevaisuuden sertifikaatti.

Kestävän kehityksen opetuksen tukena käytetään esim. ympäristöosaaminen ja kestävä kehitys -koulutuspäiviä, Ympäristöosaava.fi -verkkosivustoa ja sen materiaaleja sekä kestävä kehitys -moodlekurssia. Monilla aloilla opintojen tueksi työssäoppimisjaksoille on kehitetty tutkinnon osittain kestävään kehitykseen liittyvät oppimistehtävät, joiden tavoitteena on saada opiskelija ymmärtämään kestävän kehityksen sosiaaliset, taloudelliset, ekologiset ja kulttuuriset näkökulmat.

Ravintola- ja siivoustyössä kestävä kehitys on konkreettisesti osa kaikkea toimintaa. Vuosien varrella on tehty monia muutoksia, jotka ovat vähentäneet ympäristökuormitusta. Ravintoloissa suositaan kotimaisia raaka-aineita sekä ruokalistasuunnittelun pohjana käytetään satokausiajattelua.

Toimintaamme ohjaa kestävän kehityksen toimintaohjelma ja kestävän kehityksen vuosikello. Muita esimerkkejä kestävän kehityksen toiminnasta:

  • hävikki- ja energiansäästöviikot
  • yhden lautasen malli ruokailussa (vähentää tiskiä, henkilökunnan kuormitusta sekä biojätteen määrää)
  • monipuolinen pakkaustuotteiden kierrätys ammattikeittiöstä opetukseen
  • liikennevalistusluennot
  • 2 kpl biokaasuautoja
  • mahdollisuus osallistua oppilaitoksen kehittämiseen kehittämisryhmien ja projektien kautta

Ekokompassi-sertifikaatti

Lataa Ekokompassi-sertifikaatti


Astetta alemmas