Opiskelijalle

Lukukauden loma-ajat

Täältä löydät tiedon milloin lukuvuosi alkaa ja päättyy sekä mihin lomat ajoittuvat.

Lukuvuosi 2023-2024

  • uudet perustutkinto-opiskelijat aloittavat 10.8.2023
  • jatkavat opiskelijat aloittavat 17.8.2023
  • syysloma viikko 42
  • joulutauko 23.12.2023 -7.1.2024
  • syksyn yhteinen valmistumisjuhla on 20.12.2023
  • talviloma viikko 9

Opiskelijoiden henkilökohtaiset lomat

Jos opiskelijan on tarve hakea henkilökohtaista lomaa opinnoista, hänen on oltava yhteydessä omaan vastuuopettajaan. Vastuuopettaja voi myöntää alle kuukauden pituiset lomat. Vastuuopettaja ja opiskelija päivittävät tarpeen mukaan HOKSia yhdessä kirjaten sovitut asiat opintojen etenemisen suhteen. Näihin asioihin luetaan myös mahdollinen loma-aika.

Oppivelvollinen ei voi itse hakea lomaa. Oppivelvollisen huoltaja on yhteydessä vastuuopettajaan ja yhteistyössä vastuuopettajan johdolla suunnitellaan, kuinka opiskelija edistää opintojaan tällä poikkeavalla ajanjaksolla. Sovitut asiat kirjataan HOKSiin.