Yksilölliset opintopolut

AMK-opinnot

Tähtäätkö jatko-opintoihin? AMK-polulla kehität kielellisiä, matemaattisia ja yleisiä opiskeluvalmiuksiasi, jotka vahvistavat edellytyksiäsi jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tähtäimessä ammattikorkea

AMK-polulla valitset henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi opintoja oppilaitoksen valinnaisista opinnoista. Voit myös suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja jo osana  perustutkinnon opiskeluasi. Opinnot voidaan tunnustaa osaksi AMK-tutkintoasi, jos hakeudut jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa sinulle hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin.

AMK-tutkinto nopeammin

HAMK

Yhteistyöoppilaitoksemme Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) tarjoaa opiskeljoillemme suoran ja nopeutetun väylän toisen asteen tutkinnosta ammattikorkeakouluopintoihin. Tällä AMK-polulla suoritat HAMKin opintoja jo ammatillisen koulutuksesi aikana. Opinnot ajoittuvat viimeiseen opiskeluvuoteesi ja ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä eli puolet ensimmäisen vuoden opinnoista. Opinnot sovitaan osaksi ammatillista tutkintoasi oman opintosuunnitelmasi mukaisesti eli ne kasvattavat osaamispistekertymääsi myös toisella asteella. Suoritetuista opinnoista saat todistuksen, jolla opinnot on mahdollista hyväksilukea myös muissa ammattikorkeakouluissa. Tutkinto-oikeutta HAMKiin voit hakea, ilman valintakoetta kun olet suorittanut 30 opintopistettä määriteltyjä opintoja sekä toisen asteen tutkinnon.

Lisätietoa

Laurea

Yhteistyöoppilaitoksemme Laurean AMK-opintoihin voit tutustua helposti kurkistusopintojen kautta. Kurkistusopinnot voit suorittaa itsellesi sopivana aikana ja paikasta riippumatta. Kurssitarjonnassa ovat esimerkiksi Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan, Lastentautien, Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet sekä kaikille aloille sopiva Yrittäjyys osana uraa -kurssi. Myös Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla sekä Itsensä johtamisen työkalut ja Mielekäs työelämä – Motivoiva työura -kurssit ovat kaikkien alojen opiskelijoille suunnattuja kurkistuskursseja. Kurkistusopinnot ovat laajuudeltaan 1 – 5 opintopistettä (1 op vastaa noin 27 tunnin työpanosta). Uusia kurkistuskursseja luodaan koko ajan kaikille aloille.

Kurkistusopintoja tekemällä voit hakea väyläopintoihin ja tekemäsi kurssit sisällytetään osaksi väyläopintoja. Väyläopinnoissa voit aloittaa AMK-opinnot jo toisen asteen opiskelun aikana. Väyläopintoihin hakeudutaan motivaatiokirjeellä ja valintahaastattelulla. Väyläopinnot helpottavat ja nopeuttavat siirtymistä korkeakouluun. Valmistuttuasi toisen asteen tutkintoon voit hakea erillishaussa Laurean tutkinto-opiskelijaksi.

Lisätietoa