Koulutustarjonta

Ammattitutkinnot

Haluatko päivittää olemassa olevaa osaamistasi tai todistuksen olemassa olevasta osaamisestasi? Ammattitutkinto on osoitus työelämässä tarvittavasta kohdennetusta osaamisesta tai rajatumpien työtehtävien hallitsemisesta. Ammattitutkinto koostuu ainoastaan ammatillisista opinnoista ja ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa käytännön työtehtävissä. Laajuudeltaan ammattitutkinnot ovat 120, 150 tai 180 osaamispistettä.

Tutustu tarjontaamme ja hae mukaan, niin otamme sinuun yhteyttä.

Ammattitutkinnot

Avoin hakemus

Mietitkö vielä omaa alaasi tai onko tavoitteenasi tutkinto, työpaikka, alan vaihtaminen, eteneminen uralla tai pätevöityminen ammatissasi, löydät meiltä runsaasti vaihtoehtoja osaamisen kehittämiseen. Käytännönläheinen opiskelu ja tiivis yhteistyö työelämän asiantuntijoiden kanssa takaavat sen, että opinnot auttavat sinua työuralla eteenpäin. Mikäli et ole varma mikä koulutus tai koulutusmuoto sinulle parhaiten sopii, jätä avoin koulutushakemus, niin otamme sinuun […]

Lisätiedot ja hakeminen

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto, elintarvikeala

Koulutus soveltuu elintarvike- ja liha-alasta kiinnostuneille, jatkokoulutukseksi alalla työskenteleville, joilla on hankittuna aikaisempaa osaamista, joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Koulutus painottuu tutkinnonosavalintojen mukaan lihan käsittelyyn ja lihavalmisteiden valmistukseen ja pakkaukseen tai ruokavalmisteiden valmistukseen, kasvisten ja kalan käsittelyyn ja jalostukseen sekä marja- ja hedelmävalmisteiden valmistukseen. Kohderyhmä Koulutus soveltuu elintarvike- ja liha-alasta kiinnostuneille, jatkokoulutukseksi alalla työskenteleville, joilla […]

Lisätiedot ja hakeminen

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto, liha-ala

Koulutus soveltuu jatkokoulutukseksi liha- ja elintarviketeollisuudessa työskenteleville, joilla on hankittuna aikaisempaa osaamista alalta, joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto soveltuu tuotantoympäristöön, jossa lihatuotteiden ja elintarvikkeiden valmistus tapahtuu automatisoidusti linjamuotoiselle tuotannolle tyypillisenä jatkuvana prosessina. Kohderyhmä Koulutus soveltuu jatkokoulutukseksi liha- ja elintarviketeollisuudessa työskenteleville, joilla on hankittuna aikaisempaa osaamista alalta, joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osatutkinto, koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki

Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen ja toisen asteen ympäristöissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan peruskoulun ja toisen asteen ohjauksen ja tuen oppijoiden asioista. Koulunkäynnin ohjaus ja tuki on tutkinnon osa koulunkäynninohjaajan osaamisalasta. Koulutuksen sisältö työympäristön lainsäädäntö ja ohjeet erilaiset vuorovaikutustilanteet verkostot ja moniammatilliset ryhmät ohjattavan henkilökohtainen opintopolun tukeminen yksilön ja ryhmän ohjaaminen huomioiden ikä- ja […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osatutkinto, pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ympäristöissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan varhaiskasvatuksen pedagogiikasta, sen suunnittelu toteuttamisesta ja arvioinnista. Täydennyskoulutus antaa lisää tietämystä lapsen leikistä ja oppimisesta, kielen kehityksen tukemisesta ja mediakasvatuksesta. Koulutuksen sisältö • osallisuuden pedagogiikka• pedagoginen suunnittelu, dokumentointi ja arviointi• leikki• lasten oppimisen havainnointi ja ohjaus• kielen kehityksen tukeminen• mediakasvatus• vuorovaikutus varhaiskasvatuksen menetelmänä• lapsiryhmän […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kasvatus

Tutkinto on tarkoitettu erilaisissa kasvatus-, opetus ja ohjausalan toimintaympäristöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville. Kohderyhmä Kasvatuksen osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka haluat lisätä osaamistasi uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä sekä työssäoppimista. Oppisopimus Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, koulunkäynninohjaaja

Tutkinto on tarkoitettu erilaisissa kasvatus-, opetus ja ohjausalan toimintaympäristöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville. Kohderyhmä Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka haluat työskennellä eri-ikäisten ohjauksessa eri koulutusasteilla, aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai vapaa-ajan toiminnassa. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä sekä työssäoppimista. Oppisopimus Koulutus on mahdollista suorittaa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjaus

Tutkinto on tarkoitettu erilaisissa kasvatus-, opetus ja ohjausalan toimintaympäristöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville. Kohderyhmä Ohjauksen osaamisala soveltuu sinulle, joka haluat toimia ohjaustehtävissä eri taustaisten ja eri-ikäisten ohjattavien kanssa muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä sekä työssäoppimista. Oppisopimus Koulutus on mahdollista suorittaa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoito | perhepäivähoitaja

Tutkinto on tarkoitettu erilaisissa kasvatus-, opetus ja ohjausalan toimintaympäristöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville. Kohderyhmä Perhepäivähoidon osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka haluat työskennellä varhaiskasvatusorganisaatiossa, pääasiassa perhepäivähoitajan tehtävissä. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä sekä työssäoppimista. Oppisopimus Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, […]

Lisätiedot ja hakeminen

Leipomoalan ammattitutkinto | kondiittorikisälli

Koulutus soveltuu leipomo- ja konditoriatyöstä kiinnostuneille, jatkokoulutukseksi leipomoalalla työskenteleville, joilla on hankittuna aikaisempaa osaamista alalta, joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Opit valmistamaan valitsemasi tutkinnon osien mukaan erilaisia leipomon ja konditorian tuotteita ammattimaisesti. Tutkinnon suorittaneena voit toimia leipomossa, konditoriassa, kahvila-konditoriassa tai paistopisteessä tutkinnon osien painotuksen mukaan. Kuvaus Opit valmistamaan valitsemasi tutkinnon osien mukaan erilaisia leipomon ja […]

Lisätiedot ja hakeminen

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynti ja markkinointiviestintä

Liiketoiminnan ammattitutkinto soveltuu eri toimialojen myynnin osaamista työssään tarvitseville henkilöille. Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisellä otteella ammattitaitoista asiakaslähtöistä myyntityötä sekä myyntiedustajana toimimista sekä myynnin kehittämistä. Asiakaslähtöisyys ja digimarkkinointi ovat keskiössä, oli kysymyksessä sitten ”kivijalkaliike” tai suuren suosion saanut verkkokauppa. Koulutus antaa sinulle mahdollisuuden kehittyä myynnin ammattilaiseksi, joka hallitsee myyntityön lisäksi myös verkkokaupan, sisällöntuottamisen sekä digitaalisen markkinoinnin. Kuvaus […]

Lisätiedot ja hakeminen

Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opastus

Oletko kiinnostunut luonnosta ja harkinnut siitä jopa ammattia tai lisäosaamista muille ammattialoille? Erä- ja luonto-opas osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia opastuksia ja tapahtumia. Hänellä on valmiudet toimia monenlaisissa opastustilanteissa sekä ohjelmapalvelujen tehtävissä kaikkina vuodenaikoina. Kuvaus Luontoa-alan ammattitutkinnon koulutus päiväopiskeluna kestää  noin 12 kuukautta ja se koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. […]

Lisätiedot ja hakeminen

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto soveltuu uusille työnjohtajille ja kympeille sekä esimerkiksi tiimin, osaston, palveluyksikön tai työryhmän vetäjille esimiesaseman haltuunottoon. Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja ohjaamaan työryhmän työskentelyä, saat hyvät perustiedot esimiestyöstä ja kehityt taitavaksi viestijäksi. Lähiesimiestyön ammattitutkinto on työelämän arvostama, Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla. Koulutuksen sisältö Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta […]

Lisätiedot ja hakeminen

Maanrakennusalan ammattitutkinnon osa, kuormausnosturin käyttö asennustyössä

Koulutuksen tavoitteena on, että kuorma-autonkuljettaja, joka käyttää yli 25 tm kuormausnosturia työssään, tuntee kuormausnosturia koskevan lainsäädännön periaatteet, omaa turvallisuusajattelun perusteet kuormausnosturia käytettäessä sekä hallitsee kuormausnosturin ja käyttöhydrauliikan perusrakenteet. Lisäksi hän ymmärtää ajoneuvon vakauteen ja painopisteeseen vaikuttavat seikat ja ymmärtää asennustyössä vaadittavat vaatimukset. Koulutuksen sisältö Koulutuspäivän on tarkoituksena valmentaa suorittamaan ”kuormausnosturikortti”MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINNON OSA: KUORMAUSNOSTURIN KÄYTTÖ ASENNUSTYÖSSÄ […]

Lisätiedot ja hakeminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto | toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut on puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammattilainen. Koulutuksen suorittaminen antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa puhdistuspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa. Toimitilahuoltajana työskentelet erityyppisissä asiakaskohteissa & toimintaympäristöissä kuten esimerkiksi oppilaitoksissa, päiväkodeissa, toimistoissa, urheilu- ja liikuntatiloissa, hotelleissa. Kohderyhmä Puhtauspalvelualalla työskentelevät tai alan töitä aiemmin tehneet. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla järjestettävää […]

Lisätiedot ja hakeminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kotityöpalvelut | kodinhuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut on puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammattilainen. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa (kiinteistönhoidon osaamisala, kotityöpalvelujen osaamisala ja toimitilahuollon osaamisala). Kotityöpalvelujen osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat henkilökohtainen avustaja ja kodinhuoltaja.  Henkilökohtainen avustaja avustaa vammaista henkilöä kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämisessä. Henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike, jota voivat käyttää […]

Lisätiedot ja hakeminen

Vammaisalan ammattitutkinto

Vammaisalan ammattitutkinnolla osoitat laaja-alaisen osaamisesi työskennellä kehitysvammaisten parissa. Tutkinto soveltuu   esimerkiksi kehitysvammaisten asumisyksikössä, työ- tai päivätoimintakeskuksessa, päivähoidon tai koulun erityisryhmässä tai henkilökohtaisena avustajana työskenteleville osaamisen syventämiseen. Vammaisalan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa kartutat taitoasi tukea, hoitaa ja ohjata kehitysvammaista henkilöä ja hänen läheisiään eri tilanteissa, elämänvaiheissa sekä erilaisissa toimintaympäristöissä. Saat koulutuksessa työsi tueksi myös uusinta tietoa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Yrittäjyyden ammattitutkinto, yritystoiminnan kehittäminen

Yrittäjyyden ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit yrittäjänä tai suunnittelet aloittavasi yritystoiminnan. Tutkinto soveltuu myös verkkokauppaliiketoimintaan, sivutoimisille yrittäjille, maatalousyrittäjille ja franchising-yrittäjille. Tutkintoa voi hyödyntää myös omistajanvaihdostilanteissa, kun haluat kehittää liiketoimintasi ostajia kiinnostavaksi tai liiketoiminnan ostajana voit hyödyntää tutkintoa kehittämällä ostamasi liiketoiminnan taloudellisesti kannattavammaksi.  Verkkokauppaliiketoiminnassa suunnittelet ja toteutat menestyvän verkkokaupan koulutuksen avulla. Kohderyhmä Sinulle, joka suunnittelet yritystoiminnan […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä