Luonto- ja ympäristöala

Tunnetko vetoa luontoon ja viihdyt ulkoilmassa? Haluatko pitää huolta ympäristöstäsi? Hakeudu mukaan edelläkävijöiden joukkoon ja kasvata luonto- ja ympäristötietoisuuttasi.

Koulutus

Kun luonto kutsuu

Maailman digitalisoituessa luonnon ja ympäristön merkitys osana ihmisten hyvinvointia kasvaa. Mikäli tunnet vetoa ympäristöösi ja viihdyt myös ulkoilmassa, hakeudu mukaan edelläkävijöiden joukkoon ja kasvata luonto- ja ympäristötietoisuuttasi koulutuksella, joka antaa valmiudet ohjata luonto- ja ympäristötietoisuuden edistämiseen sekä vastuulliseen toimintaan.

Koulutustarjonta

Jäte- ja kierrätysneuvonta – Ekoneuvoja

Mikä ihmeen jätehierarkia ja kiertotalous? Mikä merkitys näillä on yrityksen ja yhteiskunnan toimintaan? Haluaisitko lisätä osaamistasi jäte- ja kierrätysneuvonnasta. Koulutus painottuu jätehierarkian ja kiertotalous -käsitteiden omaksumiseen, jätejakeiden tunnistamiseen ja kierrättämiseen sekä asiakaslähtöiseen kierrätys- ja jäteneuvontaan hyödyntäen erilaisia viestintäkeinoja.

Lisätiedot ja hakeminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto | luonto-ohjaaja

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia luontoon liittyvissä ohjaustehtävissä ja omaat hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Osaat kertoa ryhmälle luonnosta, huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä ja ryhmän turvallisuudesta sekä toimia asiakaslähtöisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Lisätiedot ja hakeminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto | ympäristönhoitaja

Valitse urapoluksesi ympäristöalan osaamisalan ja valmistua ympäristönhuoltajaksi. Osaat toimia materiaalien hyödyntämisen ja jätehuollon erilaisissa työtehtävissä turvallisesti. Osaat perusasiat materiaalien talteenotosta ja hyödyntämisestä, toimia jätehuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisesti sekä noudattaa turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot ja hakeminen

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä millaiset opinnot sopivat juuri sinun tarpeisiisi.

Ota yhteyttä