Luonto- ja ympäristöala

Jäte- ja kierrätysneuvonta – Ekoneuvoja

Hakeminen

Mikä ihmeen jätehierarkia ja kiertotalous? Mikä merkitys näillä on yrityksen ja yhteiskunnan toimintaan? Haluaisitko lisätä osaamistasi jäte- ja kierrätysneuvonnasta. Koulutus painottuu jätehierarkian ja kiertotalous -käsitteiden omaksumiseen, jätejakeiden tunnistamiseen ja kierrättämiseen sekä asiakaslähtöiseen kierrätys- ja jäteneuvontaan hyödyntäen erilaisia viestintäkeinoja. Koulutuksen aikana opiskelija järjestää kierrätys- ja jäteneuvontatapahtuman sekä luo neuvontamateriaalia.

Sisältö

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta.

 • Jäte- ja kierrätysneuvonta 20 ops ja
 • Ympäristöviestintä 20 osp

Lähipäivien sisältö klo. 8.15 -14.15

 • 4.9.2024 Orientaatio (klo 12.15–14.15 )
 • 8.10.2024 Jäte- ja kierrätysneuvonta
 • 26.11 2024 Jätehuollon lainsäädäntö ja viranomaismääräykset
 • 17.12.2024 Ympäristöviestintä
 • 21.1.2025 Jätehuollon ja kierrätyksen ympäristövaikutusten arvioiminen
 • 11.2.2025 Ympäristöviestintä
 • 25.3.2025 Neuvontamateriaalin laatiminen
 • 8.4.2025 Ympäristöviestintää
 • 20.5.2025 Jäte- ja kierrätysneuvonta

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.


Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksena, joka edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja jonka voi aloittaa joustavasti. Tai koulutussopimuksella, jos sinulla on alan harjoittelupaikka opintojen ajaksi.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut toimimaan vastuullisesti ja ympäristöasiat huomioiden. Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäisesti suoritettavia oppimis- ja kehittämistehtäviä.

Sinun on mahdollista suorittaa opintoja joustavasti eri koulutustavoilla. Työpaikalla tapahtuva oppiminen, sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Lisäksi opintoja voi tehdä esimerkiksi oppisopimuksella. Tällöin sinulla on oltava tiedossa koulutukseen ja tutkinnon osiin soveltuva työpaikka. Koulutus on maksutonta.

Koulutukset

 • Ekoneuvoja, luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon osatutkinto

  Toteutusmuodot: Monimuoto, Oppisopimus

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: 04.09.2024

  Haku alkaa: 22.04.2024

  Haku päättyy: 18.08.2024

  Hakeudu koulutukseen