Puhtaus- ja kiinteistöala

Mikäli kunnossapito- ja huoltotehtävät tai siisteys kiehtovat sinua, tämä ala on sinua varten.

Sinua saattaa kiinnostaa

Toimitilahuoltaja

Toimitilahuoltaja toimii asiakaskohteessa toimitilahuollon työtehtävissä.

Tutustu

Kiinteistönhoitaja

Koulutus valmistaa kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittamiseen.

Tutustu

Koulutus

Homma hoituu – sillä siisti!

Meillä voit puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opinnoissa erikoistua joko kodinhuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi. Kotityöpalvelujen osaamisalan suoritettuasi olet puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammattilainen, ja toimitilahuollon osaamisalan suoritettuasi sinun on mahdollista toimia toimitilahuollon työtehtävissä.

Koulutustarjonta

Avoin hakemus

Mietitkö vielä omaa alaasi tai onko tavoitteenasi tutkinto, työpaikka, alan vaihtaminen, eteneminen uralla tai pätevöityminen ammatissasi, löydät meiltä runsaasti vaihtoehtoja osaamisen kehittämiseen. Käytännönläheinen opiskelu ja tiivis yhteistyö työelämän asiantuntijoiden kanssa takaavat sen, että opinnot auttavat sinua työuralla eteenpäin. Mikäli et ole varma mikä koulutus tai koulutusmuoto sinulle parhaiten sopii, jätä avoin koulutushakemus, niin otamme sinuun […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kiinteistönhoitaja, työvoimakoulutus

Kiinteistönhoito on asiakaspalvelutyötä. Työssä vastataan kiinteistöjen toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta. Kiinteistöhoitaja hallitsee monipuolisesti kiinteistötekniikan eri osa-alueet ja työtä tehdään sekä sisällä että ulkona. Koulutuksen aikana pääsee tutustumaan myös Dronen käyttöön ja käyttötarkoituksiin. Koulutus soveltuu kaikille alasta kiinnostuneille sekä jo aikaisempaa alan kokemusta omaaville. Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan tavoitteet […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kiinteistöpalvelualan oppisopimuskoulutus

Kiinteistönhoito on asiakaspalvelutyötä. Työssä vastataan kiinteistöjen toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta. Kiinteistöhoitaja hallitsee monipuolisesti kiinteistötekniikan eri osa-alueet. Työtä tehdään sekä sisä- ettäulkotiloissa. Oppisopimus on oiva keino yhdistää opiskelu ja työnteko. Oppisopimuskoulutuksessa noin 80 % opiskelusta tapahtuu työtehtävien parissa työpaikalla. Sisältö Koulutus sisältää lähiopetusta koululla ja käytännön harjoituksia toteutetaan työpaikalla. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto […]

Lisätiedot ja hakeminen

Moniosaajaksi oppisopimuksella, puhtaus- ja ruokapalvelut

Tässä moniosaajakoulutuksessa opit sekä palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot sekä ylläpitosiivousta, ja voit näin työllistyä tehtäviin jotka edellyttävät osaamista sekä puhtaus- että ruokapalvelualalta. Oppisopimus on oiva keino yhdistää opiskelu ja työnteko. Oppisopimuskoulutuksessa noin 80 % opiskelusta tapahtuu työtehtävien parissa työpaikalla. Oppisopimuksessa ovat osapuolina opiskelija, työnantaja sekä koulutuksen järjestäjänä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, joka vastaa sopimusasioista ja järjestää tietopuolisen […]

Lisätiedot ja hakeminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto | kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoito on asiakaspalvelutyötä. Työssä vastataan kiinteistöjen toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta. Kiinteistöhoitaja hallitsee monipuolisesti kiinteistötekniikan monet eri osa-alueet ja työtä tehdään sekä sisällä että ulkona. Toteutus Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko- ja etäopetusta, käytännön työskentelyä koululla, ryhmä työskentelyistä, työpaikkakäynneistä, sekä työpaikoilla tapahtuvasta koulutuksesta. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta. […]

Lisätiedot ja hakeminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto | kodinhuoltaja

Kodinhuoltaja toimii asiakaskohteessa kotityöpalvelujen työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa tuottaa ruokapalveluja ja kotisiivouspalveluja asiakaskodeissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Lisäksi kodinhuoltaja osaa tehdä kodin siivouksen erityistilanteissa, hoitaa, huoltaa vaatteita ja tekstiilejä tai tuottaa avustamis- ja asiointipalveluja asiakaskodeissa. Kohderyhmä Puhtauspalvelualalla työskentelevät tai alan töitä aiemmin tehneet. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä […]

Lisätiedot ja hakeminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto | laitoshuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut on puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammattilainen. Laitoshuoltajan työ- ja toimintaympäristöjä ovat erilaiset sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset, esimerkiksi sairaalat ja terveysasemat, hoivakodit. Kohderyhmä Puhtauspalvelualalla työskentelevät tai alan töitä aiemmin tehneet. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Kuvaus Laitoshuoltaja toimii asiakaskohteessa laitoshuollon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen […]

Lisätiedot ja hakeminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto | toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut on puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammattilainen. Koulutuksen suorittaminen antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa puhdistuspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa. Toimitilahuoltajana työskentelet erityyppisissä asiakaskohteissa & toimintaympäristöissä kuten esimerkiksi oppilaitoksissa, päiväkodeissa, toimistoissa, urheilu- ja liikuntatiloissa, hotelleissa. Kohderyhmä Puhtauspalvelualalla työskentelevät tai alan töitä aiemmin tehneet. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla järjestettävää […]

Lisätiedot ja hakeminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistöhoito | kiinteistönhoitaja

Koulutus valmistaa kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittamiseen. Tavoitteena on antaa hyvät valmiudet toimia kiinteistöpalvelualan monipuolisissa tehtävissä. Alalle koulutettujen tulee olla asiakaspalvelutaitoisia moniosaajia, joilla on hyvien perustietojen lisäksi valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Monipalvelukulttuurin levitessä kiinteistöpalvelualan osa-alueet ovat entistä voimakkaammin kytköksissä toisiinsa. Koulutus toteutetaan lähipäivinä oppilaitoksella ja työpaikalla oppimalla, työpaikkaohjaajan avustuksella. Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon […]

Lisätiedot ja hakeminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kotityöpalvelut | kodinhuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut on puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammattilainen. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa (kiinteistönhoidon osaamisala, kotityöpalvelujen osaamisala ja toimitilahuollon osaamisala). Kotityöpalvelujen osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat henkilökohtainen avustaja ja kodinhuoltaja.  Henkilökohtainen avustaja avustaa vammaista henkilöä kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämisessä. Henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike, jota voivat käyttää […]

Lisätiedot ja hakeminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuolto | toimitilahuoltaja

Toimitilahuoltaja toimii asiakaskohteessa toimitilahuollon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa. Toimitilahuoltaja toimii asiakaskohteessa toimitilahuollon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai […]

Lisätiedot ja hakeminen

Puhtauspalvelualan oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on oiva keino yhdistää opiskelu ja työnteko. Oppisopimuskoulutuksessa noin 80 % opiskelusta tapahtuu työtehtävien parissa työpaikalla. Oppisopimuksessa ovat osapuolina opiskelija, työnantaja sekä koulutuksen järjestäjänä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, joka vastaa sopimusasioista ja järjestää tietopuolisen opetuksen ja näytöt. Lisäksi koulutuksen järjestäjä tukee oppisopimusopiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista. Sisältö Koulutus sisältää lähiopetusta koululla ja käytännön harjoituksia toteutetaan […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tukipalveluavustajaksi oppisopimuksella, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto

Tukipalveluavustajana toimit asiakkaiden arjessa, avustaen ruokahuollossa, puhtaanapito- ja tekstiilihuollon tehtävissä, viriketoiminnassa tai avustavissa asiointitehtävissä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hoitotyöt eivät kuitenkaan kuulu työtehtäviin. Tässä koulutuksessa pääset tutustumaan sosiaali- ja terveysalaan ja tämän myötä on hyvät mahdollisuudet jatkaa hoiva-avustajan tai lähihoitajan koulutuksiin tai suunnata puhtaanapidon tutkintoihin. Työskennellä voit esimerkiksi ikääntyneiden asumispalveluyksiköissä tai yhdistystoiminnan asiointi- ja avustamispalveluissa. […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä millaiset opinnot sopivat juuri sinun tarpeisiisi.

Ota yhteyttä