Työvoimakoulutus

Kiinteistönhoitaja (työvoimakoulutus)

Kiinteistönhoito on asiakaspalvelutyötä. Työssä vastataan kiinteistöjen toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta. Kiinteistöhoitaja hallitsee monipuolisesti kiinteistötekniikan eri osa-alueet ja työtä tehdään sekä sisällä että ulkona.

Koulutuksen aikana pääsee tutustumaan myös Dronen käyttöön ja käyttötarkoituksiin.

Koulutus soveltuu kaikille alasta kiinnostuneille sekä jo aikaisempaa alan kokemusta omaaville.

Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan tavoitteet ja aikaisempi osaaminen sekä määritellään opiskelun sisältö, aikataulu sekä tutkintotilaisuudet.


Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko- ja etäopetusta, käytännön työskentelyä koululla, ryhmä työskentelyistä, työpaikkakäynneistä, sekä työpaikoilla tapahtuvasta koulutuksesta.


Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinnosta.

Lisätietoja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen perusteista ja tutkinnon osista löytyy:

Lisätietoja koulutuksesta antaa opettaja laittaa Ilpo Kotiniemi, puh. 0504368511, s-posti: ilpo.kotiniemi@lhkk.fi

Koulutukseen hakeudutaan Te-palvelujen kautta. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi).

Koulutus alkaa 11.3.2024

Haku päättyy 25.2.2024