Työvoimakoulutus

Kiinteistönhoitoa vastuullisesti, työvoimakoulutus

Kiinteistönhoito on asiakaspalvelutyötä. Työssä vastataan kiinteistöjen toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta. Kiinteistöhoitaja hallitsee monipuolisesti kiinteistötekniikan eri osa-alueet ja työtä tehdään sekä sisällä että ulkona huomioiden vastuullisen toiminnan merkityksen.

Koulutus soveltuu kaikille alasta kiinnostuneille sekä jo aikaisempaa alan kokemusta omaaville.

Lisätiedot

Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan tavoitteet ja aikaisempi osaaminen sekä määritellään opiskelun sisältö, aikataulu sekä tutkintotilaisuudet.


Koulutus sisältää lähi-, verkko- ja etäopetusta, käytännön työskentelyä koululla, ryhmätyöskentelyä, työpaikkakäyntejä, sekä työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta.


Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinnosta. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa 2-3 tutkinnon osaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinnosta. Koulutus kestää n. 6 kuukautta. Tämän jälkeen voi hakeutua työelämään ja jatkaa opintoja oppisopimuksella tai on mahdollista jatkaa opintoja tutkinnon osa kerrallaan te-koulutuksena sopimusten mukaan.

Lisätietoja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen perusteista ja tutkinnon osista löytyy:

Koulutus alkaa 9.9.2024

Haku päättyy 20.8.2024