Opiskelijalle

Henkilökohtaistaminen

Opintojen alussa laadit vastuuopettajasi kanssa Wilmaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota päitetään koko opintojesi ajan.

Henkilökohtaistaminen eli HOKS

Henkilökohtaistamisen tavoitteena on tukea sinun ammatillista kehittymistäsi, työllistymistäsi tai jatko-opintoihin sijoittumistasi. Opintopolkusi suunnitellaan henkilökohtaisesti juuri sinulle sopiviksi.

Opintojen alussa laadit vastuuopettajasi kanssa Wilmaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota päitetään koko opintojesi ajan. HOKSin laadintaan osallistuu tarvittaessa opinto-ohjaaja, sekä tarvittaessa muuta opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Mikäli olet alaikäinen, on huoltajallasi mahdollisuus osallistua HOKSin laatimiseen ja päivittämiseen.

Hyväksyt HOKSin ensimmäisellä kerralla allekirjoituksella. Myöhemmin tehtävät päivitykset hyväksyt Wilmassa.

Mitä HOKSissa käsitellään