Opiskelijalle

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Oppia voi myös töitä tekemällä, ja työpaikalla opiskeluun on monia erilaisia mahdollisuuksia.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Koulutus työpaikalla suunnitellaan osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Työpaikan edustaja osallistuu työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun ja arviointiin.

Työelämän edustajat saavat tarvitsemansa perehdytyksen ja tuen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämiseen. Opiskelija osallistuu myös itse työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisällön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Koulutussopimus

Opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja tekevät koulutussopimuksen kirjallisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimuksessa ei makseta korvausta koulutussopimustyöpaikan tarjoajalle.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus perustuu jatkossakin työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Osaamista hankitaan pääosin työpaikalla, työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä.

Oppisopimus voidaan kohdistaa koko tutkinnon suorittamiseen tai myös lyhytkestoiseen täsmätarpeeseen eli yritysten tarpeen mukaan vaikka vain yksittäiseen tutkinnon osaan.

Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Palkkatyön hyödyntäminen opintoihin

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada palkkatyöstä opintosuoritus työelämässä toimiminen, valinnainen opintoihin. Työn ei tarvitse liittyä oman alan työskentelyyn. Opinnoissa painotetaan työelämätaitoja ja -valmiuksia.

Ohje opiskelijalle

  • Tulosta todistus palkkatyöstä opintoja varten -lomake.
  • Vie tulostettu lomake työnantajalle.
  • Pyydä työnantajaa täyttämään lomake työsuhteen päättyessä.
  • Tuo työnantajan täyttämä ja allekirjoittama lomake vastuuopettajallesi.
  • Vastuuopettajasi arvioi työn yhteisten tutkinnon osien opintoihin; Työelämässä toimiminen, valinnainen 3 osp.