Hakijalle

Oppisopimus

Onko sinulla tiedossa työpaikka, jossa voisit oppia töitä tekemällä? Silloin oppisopimus voisi olla sinun juttusi, sillä siinä noin 80 % opiskelusta tapahtuu työtehtävien parissa työpaikalla.

Hakeudu koulutukseen

Täytä hakulomake niin otamme sinuun yhteyttä.

Hakulomake oppisopimuskoulutukseen

Hakijalle

Oppisopimus on oiva keino yhdistää opiskelu ja työnteko

Oppisopimuskoulutuksessa noin 80 % opiskelusta tapahtuu työtehtävien parissa työpaikalla. Työpaikallasi tapahtuvaa oppimista tuetaan ja täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla oppimisella, kuten tietopuolisina opintoina oppilaitoksessa, oppimisprojekteina tai verkko-opintoina.

Oppisopimuksessa ovat osapuolina opiskelija, työnantaja sekä koulutuksen järjestäjänä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, joka vastaa sopimusasioista ja järjestää tietopuolisen opetuksen ja näytöt tai hankkii ne tarvittaessa joltakin muulta oppilaitokselta. Lisäksi koulutuksen järjestäjä tukee oppisopimusopiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista.

Oppisopimuksella sinun on mahdollista opiskella kaikkia toisen asteen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Valittavana on noin 160 tutkintoa. Mikäli Forssan ammatti-instituutin tarjonnasta ei löydy sinulle sopivaa tutkintoa, voimme sopia tietopuolisten opintojen hankkimisesta jostain toisesta oppilaitoksesta. Tällöin on kyseessä ns. laajennettu oppisopimus.

Hakijalle

Milloin oppisopimus onnistuu?

Oppisopimus voidaan solmia, mikäli olet yli 15–vuotias ja suorittanut peruskoulun. Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että sinulla on koulutukseen soveltuva työpaikka ja työnantajasi suostumus oppisopimusopiskeluun. Oppisopimus on mahdollinen työntekijöille, yrittäjille ja virkasuhteessa toimiville. Oppisopimuskoulutukseen voit hakeutua milloin vain.

Oppisopimuskoulutus on mahdollisuus, kun

  • olet kokonaan vailla ammatillista peruskoulutusta
  • nykyiset työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille
  • kaipaat todistusta ammattitaidostasi
  • sinulla on tarve kouluttautua kokonaan toiseen ammattiin
  • olet aloittanut tutkintokoulutuksen oppilaitoksessa ja sinulla on mahdollisuus hankkia osaamista palkallisessa työsuhteessa

Hakijalle

Yrittäjän oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on mahdollista, kun sinulla on yrittäjänä tarve kehittää yrityksesi liiketoimintaa tai vahvistaa ja kehittää omaa osaamistasi. Yrittäjänä voit oppisopimuskoulutuksena suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. Suunnittelet yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa koulutuksen sisällöt sekä toteutustavat.

Yrittäjän oppisopimus voidaan solmia yrittäjälle, kun

  • yritysmuoto: tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
  • yrityksellä on y-tunnus
  • yrittäjä maksaa yrittäjän eläkevakuutusta (yel-vakuutettu)
  • yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin / arvonlisäverovelvolliseksi
  • vähintään 25 t/vko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yritystoimintaan ja koulutukseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan pääosin yritysessä tapahtuvassa oppimisessa

Sinulle nimetään henkilökohtainen mentori, joka ohjaa sinua oppisopimuksen aikana ja arvioi sinun edistymistäsi. Mentorinasi toimii usein toinen yrittäjä, jonka yritykselle maksetaan koulutuskorvausta. Koulutuskorvaus määritellään tapauskohtaisesti. Jos sinulle itsellesi aiheutuu tietopuolisen opetuksen lähipäivien osalta ansionmenetystä, on sinun mahdollista saada opintososiaalisia etuuksia.

Joustava siirtymä

Joustava siirtymä tarkoittaa sitä, että ammatillisessa oppilaitoksessa voi siirtyä joustavasti oppisopimuskoulutukseen opintojen aikana esim. suorittaa tutkinnon valmiiksi oppisopimuksella.