Tietoa meistä

Vastuullisuus

Olemme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Vastuullisuus Forssan ammatti-instituutissa

Meille vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat itsestäänselvyyksiä ja näkyvät arjessamme koko ajan. Meillä Forssan ammatti-instituutissa vastuullisuustyötä on tehty jo yli kymmenen vuotta eri ulottuvuuksissa: kestävä kehitys, ilmastotyö, sosiaalinen vastuu. Aluksi kehitystyö painottui vahvasti opetukseen, mutta hyvin nopeasti se ulotettiin koko organisaation toimintaan. Nykyisin yhtenä strategisena painopisteenä vastuullisuus ja kestävä kehitys ohjaavat kaikkea toimintaamme: meillä on toimintamme läpileikkaava vastuullisuusohjelma, jonka toteutumista seurataan vuosittain. Meillä on yhteistyötiimi sekä erikseen nimetty vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattori, joiden tehtävä on edistää ja varmistaa strategisten tavoitteiden toteutuminen.

Sertifikaatit

Kestävä tulevaisuus oppilaitoksissa -sertifikaatti

Olemme vastuullisuuden edelläkävijä, ja meille on ensimmäisenä Suomessa myönnetty Kestävä tulevaisuus oppilaitoksissa -sertifikaatti.

Ekokompassisertifikaatti

Meiltä löytyy myös Ekokompassisertifikaatti, joka osoittaa meidän tekevän aidosti vaikuttavia ympäristötekoja joilla on tavoitteet, aikataulut ja seuranta.

Miten vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyvät arjessamme?

Vastuullisuus on sisäänkirjoitettu opintoihin

 • Opinnoissa korostetaan alaan liittyvää materiaalitehokkuutta, elinkaariajattelu, taloudellisuus..
 • Jokainen ala on tehnyt osaamislupauksen, joka käytännössä tarkoittaa, että jokaisella alalla opiskellaan kiertotaloutta ja vastuullisuutta oman alan näkökulmasta. 
 • Jos haluaa opiskella aihetta enemmän, tai esimerkiksi tähtäät alan ammattikorkeaopintoihin, on sinun mahdollista suorittaa Kestävän kehityksen polkuopinnot
 • Opinnoissa hyödynnetään omasta toiminnasta sekä seudun yrityksissä syntyvää hukka- ja ylijäämämateriaalia.

Lisäksi vastuullisuus näkyy kaikessa muussa toiminnassamme. Opiskelijoilla on aidosti mahdollisuus osallistua toimintamme kehittämiseen ja vaikuttaa omiin olosuhteisiinsa: meillä on opiskelijaedustus monessa tiimissämme, kuten esimerkiksi jokaisessa laajennetun johtotiimin tapaamisessa. Lisäksi rehtori ja opiskelijapalveluiden johtaja tapaavat kaikkien alojen opiskelijat, tavoitteena saada heiltä palautetta ja kehitysideoita.

Katsomme toiminnassamme muitakin välillisiä merkityksiä kuin taloutta. Esimerkiksi olemme osallistaneet henkilökuntaa ja antaneet mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön siirtymällä tiimiorganisaatioon. Lisäksi olemme matkalla kohti vastuullisia hankintoja, joissa aina raha ei ratkaise. Kannamme myös oman kortemme kekoon, jotta seutumme pysyisi elinvoimaisena. Tärkein tehtävämme on tuottaa ammattilaisia tulevaisuudentyöelämän tarpeisiin. Lisäksi teemme monialaista yhteistyötä seudun työllisyyden edistämiseksi, olemme esimerkiksi luomassa uudenlaista työllisyyden ekosysteemiajattelua seutukunnalle.

Pyrimme kaikessa tekemisessämme huomioimaan ja vähentämään ympäristövaikutustamme. Esimerkiksi ylläpitosiivouksessa olemme siirtyneet kemikaalittomaan siivoukseen. Ravintolassa lähiruoan ja satokausiajattelun hyödyntäminen, hävikkiruoan myynti, yhden lautasen malli.

LHKK:n Vastuullisuusohjelma

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymältä löytyy toiminnan läpileikkaava vastuullisuusohjelma joka nojaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2050 -tavoitteisiin. Vastuullisuusohjelman myötä olemme kaikella toiminnallamme sitoutuneet edistämään seuraavien tavoitteiden toteutumista: 4 Hyvä koulutus, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 12 Vastuullista kuluttamista sekä 13 ilmastotekoja. Jokainen tavoite on pilkottu osiin ja mietitty miten Forssan ammatti-instituutissa ja Faktia Oy:ssä voidaan konkreettisesti edistää tavoitteiden toteutuminen ja näille toimenpiteille on asetettu seurattavat mittarit.

LHKK:n vastuullisuusohjelman Onepager

10 ilmastotekoa kohti vastuullisempaa tulevaisuutta

 1. Pyrimme kaikin toimin vähentämään ruokahävikkiä
 2. Tarjoamme ilmastoystävällisiä ruokavaihtoehtoja
 3. Kierrätämme jätejakeet oikeaoppisesti
 4. Vähennämme kertakäyttöisen muovin kulutusta ja kierrätämme tulevan muovijätteen
 5. Emme tuhlaa vettä missään prosessien vaiheissa
 6. Hyödynnämme kierrätysmateriaaleja tuotteiden valmistuksessa
 7. Käytämme hyödyksemme muiden alojen ylijäämämateriaaleja
 8. Valitsemme työajoihin ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon
 9. Valitsemme käyttöömme ympäristöystävällisiä puhdistusaineita ja paperituotteita
 10. Olemme tehneet energiatehokkuussopimuksen Energiaviraston kanssa

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä