Koulutustarjonta

TUVA-koulutus

Toteutamme TUVA-koulutusta seutukunnallisesti yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, työelämän ja yhteistyökumppanien kanssa.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA

TUVA-koulutus yhdistää entiset nivelvaiheen koulutukset; 10-luokan, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA).

Kenelle?

TUVA on sinulle perusopetuksen päättänyt nuori tai aikuinen, jos

  • olet oppivelvollinen ja haluat parantaa opiskeluvalmiuksiasi tai peruskoulun arvosanoja
  • sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa ja tarvitset valmentavaa koulutusta toisen asteen opiskeluun
  • äidinkielesi on muu kuin suomi
  • haluat selkiinnyttää ajatuksiasi ammatinvalinnastasi

Tuva-koulutuksen sisältö

Opiskelijan yksilölliset valinnat ja koulutuksen osien laajuudet määritetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOKSin mukaan. Opinnot ovat laajuudeltaan 19 – 38 viikkoa. Jokainen opiskelija opiskelee yhteistä koulutuksen osaa (Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot) ja sen lisäksi vähintään kahta valinnaista koulutuksen osaa.

Yhteinen koulutuksen osa:

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2 -10 viikkoa)

Valinnaiset koulutuksen osat (valitaan vähintään 2):

  • Perustaitojen vahvistaminen (1- 30 viikkoa)
  • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
  • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
  • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)
  • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
  • Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

Esimerkkejä toteutuspoluista

Polut ovat opiskelijalle yksilöllisiä. Opiskelija valitsee koulutuksen eri osien sisällöistä.

Perustaitojen vahvistamisen polku
Vahvistetaan perustaitoja: äidinkieli, matematiikka, kielet, digitaidot, jne.
Perusopetuksen oppimäärän arvosanojen korotukset.

Lukio-opintojen polku
Lukiokoulutukseen valmentavaa koulutusta.
Lukio-opintoja Forssan yhteislyseossa.

Ammatillisen koulutuksen opintojen polku
Ammatillisiin opintoihin tutustuminen ja niihin liittyvien opintojen tekeminen (ammatillisia perustutkintojen tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueita).

Työelämäpainotteinen polku
Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä.

Kielitaidon vahvistamisen polku
Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.
Jatko-opintoihin vaadittavan kielitaidon saavuttaminen.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku.
Hakijat kutsutaan haastatteluun, sekä kielitaidon arviointiin.

Lisätietoa

opettaja Sanna Toukkari sanna.toukkari@lhkk.fi , puh. 040 7051 418
opettaja Anniina Raunio anniina.raunio@lhkk.fi, puh 050 3401 487
opinto-ohjaaja Miia Ojala miia.ojala@lhkk.fi, puh. 040 3474 075

Haussa nyt

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus aikuisille, työvoimakoulutus

Tutkintoon valmentava koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on tarve valmentavaan koulutukseen ennen ammatillisten opintojen aloittamista. TUVA-koulutuksessa opiskelijoita ohjataan hakemaan omaa kiinnostusta vastaavaan ammatilliseen koulutukseen.

Lisätiedot ja hakeminen

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA

Sinulle perusopetuksen päättänyt nuori tai aikuinen, joka olet oppivelvollinen ja haluat parantaa opiskeluvalmiuksiasi tai peruskoulun arvosanoja. Sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa ja tarvitset valmentavaa koulutusta toisen asteen opiskeluun.

Lisätiedot ja hakeminen

Avoin hakemus

Mietitkö vielä omaa alaasi tai onko tavoitteenasi tutkinto, työpaikka, alan vaihtaminen, eteneminen uralla tai pätevöityminen ammatissasi? Mikäli et ole varma mikä koulutus tai koulutusmuoto sinulle parhaiten sopii, jätä avoin koulutushakemus, niin otamme sinuun yhteyttä!

Lisätiedot ja hakeminen