Kasvatus- ja ohjausala

Näetko itsesi ohjaajana tai kasvatusalan tehtävissä? Meillä voit suorittaa monenlaisia ja -tasoisia alan opintoja omien tarpeidesi ja kiinnostuksenkohteidesi mukaisesti.

Koulutus

Kasvatusta ja ohjausta ammattimaisella otteella

Kasvatusala kaipaa yhä enemmissä määrin uusia tekijöitä. Meillä voit opiskella meillä erilaisia kasvatusalan ammatti- ja erikoisammattiopintoja, kuten vammaisalaa, pedagogisen toimintakulttuurin toteuttamista varhaiskasvatuksessa tai koulunkäynnin ja opiskelun ohjausta.

Koulutustarjonta

Avoin hakemus

Mietitkö vielä omaa alaasi tai onko tavoitteenasi tutkinto, työpaikka, alan vaihtaminen, eteneminen uralla tai pätevöityminen ammatissasi, löydät meiltä runsaasti vaihtoehtoja osaamisen kehittämiseen. Käytännönläheinen opiskelu ja tiivis yhteistyö työelämän asiantuntijoiden kanssa takaavat sen, että opinnot auttavat sinua työuralla eteenpäin. Mikäli et ole varma mikä koulutus tai koulutusmuoto sinulle parhaiten sopii, jätä avoin koulutushakemus, niin otamme sinuun […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osatutkinto, koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki

Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen ja toisen asteen ympäristöissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan peruskoulun ja toisen asteen ohjauksen ja tuen oppijoiden asioista. Koulunkäynnin ohjaus ja tuki on tutkinnon osa koulunkäynninohjaajan osaamisalasta. Koulutuksen sisältö työympäristön lainsäädäntö ja ohjeet erilaiset vuorovaikutustilanteet verkostot ja moniammatilliset ryhmät ohjattavan henkilökohtainen opintopolun tukeminen yksilön ja ryhmän ohjaaminen huomioiden ikä- ja […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osatutkinto, pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ympäristöissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan varhaiskasvatuksen pedagogiikasta, sen suunnittelu toteuttamisesta ja arvioinnista. Täydennyskoulutus antaa lisää tietämystä lapsen leikistä ja oppimisesta, kielen kehityksen tukemisesta ja mediakasvatuksesta. Koulutuksen sisältö • osallisuuden pedagogiikka• pedagoginen suunnittelu, dokumentointi ja arviointi• leikki• lasten oppimisen havainnointi ja ohjaus• kielen kehityksen tukeminen• mediakasvatus• vuorovaikutus varhaiskasvatuksen menetelmänä• lapsiryhmän […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kasvatus

Tutkinto on tarkoitettu erilaisissa kasvatus-, opetus ja ohjausalan toimintaympäristöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville. Kohderyhmä Kasvatuksen osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka haluat lisätä osaamistasi uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä sekä työssäoppimista. Oppisopimus Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, koulunkäynninohjaaja

Tutkinto on tarkoitettu erilaisissa kasvatus-, opetus ja ohjausalan toimintaympäristöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville. Kohderyhmä Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka haluat työskennellä eri-ikäisten ohjauksessa eri koulutusasteilla, aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai vapaa-ajan toiminnassa. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä sekä työssäoppimista. Oppisopimus Koulutus on mahdollista suorittaa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjaus

Tutkinto on tarkoitettu erilaisissa kasvatus-, opetus ja ohjausalan toimintaympäristöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville. Kohderyhmä Ohjauksen osaamisala soveltuu sinulle, joka haluat toimia ohjaustehtävissä eri taustaisten ja eri-ikäisten ohjattavien kanssa muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä sekä työssäoppimista. Oppisopimus Koulutus on mahdollista suorittaa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoito | perhepäivähoitaja

Tutkinto on tarkoitettu erilaisissa kasvatus-, opetus ja ohjausalan toimintaympäristöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville. Kohderyhmä Perhepäivähoidon osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka haluat työskennellä varhaiskasvatusorganisaatiossa, pääasiassa perhepäivähoitajan tehtävissä. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä sekä työssäoppimista. Oppisopimus Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon suorittanut kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laajan kehittämishankkeen omassa työyhteisössään. Hän pystyy arvioimaan toimintaympäristön kannalta merkittävimmän ja soveltuvimman kehittämiskohteen sekä perustelemaan kehittämisen tarpeellisuuden työyhteisössä. Hänellä on valmiudet valita oikeat menetelmät tavoitteen saavuttamiseksi. Tutkinto on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalalla työskentelevälle henkilölle, joka on kiinnostunut kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään. Kohderyhmä Tutkinto on tarkoitettu […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon osatutkinto, autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tutkinnon tavoitteena on saavuttaa laaja asiantuntijuus asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä toimimiseen. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia osaamisalasta riippuen vammaisalan ja erityisen tuen, tai työvalmennuksen asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä. Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu vammaisalan ympäristöissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämäänosaamistaan autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Koulutuksen aiheina […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työvalmennus

Tutkinnon tavoitteena on saavuttaa laaja asiantuntijuus asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä toimimiseen. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia osaamisalasta riippuen vammaisalan ja erityisen tuen, tai työvalmennuksen asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä. Kohderyhmä Työvalmentaja on työllistymisen asiantuntija. Hän voi toimia myös työelämän yhteyshenkilönä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisprosesseissa. Työvalmentaja tukee asiakasta aktiivisessa, pitkäjänteisessä […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, vammaisala ja erityinen tuki

Tutkinnon tavoitteena on saavuttaa laaja asiantuntijuus asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä toimimiseen. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia osaamisalasta riippuen vammaisalan ja erityisen tuen, tai työvalmennuksen asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä. Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittanut vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai […]

Lisätiedot ja hakeminen

Vammaisalan ammattitutkinto

Vammaisalan ammattitutkinnolla osoitat laaja-alaisen osaamisesi työskennellä kehitysvammaisten parissa. Tutkinto soveltuu   esimerkiksi kehitysvammaisten asumisyksikössä, työ- tai päivätoimintakeskuksessa, päivähoidon tai koulun erityisryhmässä tai henkilökohtaisena avustajana työskenteleville osaamisen syventämiseen. Vammaisalan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa kartutat taitoasi tukea, hoitaa ja ohjata kehitysvammaista henkilöä ja hänen läheisiään eri tilanteissa, elämänvaiheissa sekä erilaisissa toimintaympäristöissä. Saat koulutuksessa työsi tueksi myös uusinta tietoa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukeminen

Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa sinulle vankan pohjan vanhustyön vastuuhenkilönä toimimiseen, laadun kehittämiseen ja moniammatillisen yhteistyön ohjaamiseen. Koulutuksessa saat työkaluja ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin, hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman tekemiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneille henkilöille, jolla on perushoidon osaamista ja työkokemusta vanhustyöstä esimerkiksi ikääntyneen ihmisen kotoa, päivätoiminnasta, palvelutalosta, vanhustenkeskuksesta, […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä millaiset opinnot sopivat juuri sinun tarpeisiisi.

Ota yhteyttä