Kasvatus- ja ohjausala

Kokemusasiantuntija, Kasvatus- ja ohjausalan at, tutkinnon osa kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen

Hakeminen

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on omakohtaista kokemusta erilaisista traumaattisista tapahtumista, mielenterveyshäiriöistä, riippuvuuksista tai terveys- ja tukipalveluihin osallistumisesta tai tällaisen henkilön läheinen.

Sisältö

 • Mitä kokemusasiantuntijuus on? Oma tarina.
 • Palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö
 • Ilmaisu- ja mediataidot, vuorovaikutustaidot eri tilanteissa
 • Oman osaamisen markkinointi, yrittäjyys
 • Työharjoittelu ja verkostoissa toimiminen
 • Loppuseminaari

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakeutua Kokemusasiantuntija yhdistyksen kokemusasiantuntijat verkostoon, jonka kautta sinulla on mahdollisuus toimia kokemusasiantuntijan työtehtävissä.
Voit myös toimia itsenäisesti yrittäjänä kokemusasiantuntijan ja vertaisohjaajan tehtävissä.

Toteutus

 • Koulutus on monimuotokoulutus. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäistä työskentelyä lähipäivien välillä sekä työharjoittelua.
 • Lähiopetuspäiviä on 18 kpl ja ne ovat keskiviikkoisin klo 12.30–16.00
 • Koulutuksen tavoitteisiin pääseminen mahdollistaa hakeutumisen Kokemusasiantuntijayhdistyksen kokemusasiantuntijalistalle.
 • Koulutuksen aikana on mahdollisuus tehdä kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkinnon osan näyttö.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Koulutus voidaan mahdollisesti hyväksyä lyhyt kestoisiin omaehtoisiin opintoihin, jos olet vähintään 25-vuotias ja koulutuksen katsotaan tukevan työllistymistäsi. Työtön työnhakija tai kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö tarkista toimeentulosi omalta työvoimaviranomaiseltasi tai sosiaaliohjaajaltasi.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella ja omaehtoisesti työnohella.

Valinta

 • Koulutuksen aloittaminen edellyttää kuntoutuksen loppuvaiheessa olemista tai kroonisen tilanteen hyvää tasapainoa 
 • 18 vuoden ikä  
 • Halu auttaa toisia samankaltaisessa tilanteessa olevia, toimia kokemusasiantuntijana ammattilaisten rinnalla asiakaspalvelutyössä tai palveluiden kehittämistehtävissä  
 • Sora-lainsäädäntöä https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen  noudatetaan opiskelijaksi ottamisen kriteerinä sekä opiskelujen aikana

Valintamenetelmät

 • Kirjoita hakulomakkeen lisätietoja kohtaan lyhyt kuvaus omasta tilanteestasi ja perustelut, miksi hakeudut koulutukseen
 • Valinta on kaksivaiheinen:
  • Yksilöhaastatteluun valitaan hakemuksen perusteella (30 hlöä). Yksilöhaastattelut toteutetaan 14.8.2024 klo 10-18 välisenä aikana.
  • Yksilöhaastatteluiden perusteella hakijat valitaan ryhmähaastatteluun (20 hlöä). Ryhmähaastattelu toteutetaan 15.8.2024 klo 11-14 välisenä aikana.

Koulutukset

 • Kokemusasiantuntija, kasvatus- ja ohjausalan osatutkinto

  Ennakkotehtävä: Kirjoita hakulomakkeen lisätietoja kohtaan lyhyt kuvaus omasta tilanteestasi ja perustelut, miksi hakeudut koulutukseen. Koulutuksen kesto on noin kuusi kuukautta.

  Toteutusmuodot: Monimuoto

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: 04.09.2024

  Haku alkaa: 22.04.2024

  Haku päättyy: 04.08.2024

  Hakeudu koulutukseen