Opiskelijalle

Opiskelijakunta

Opiskelijakuntamme on yksi opiskelijoiden vaikuttamiskanava.

Opiskelijakuntatoiminta

Forssan ammatti-instituutin opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan. Opiskelijakunta tuo esille opiskelijoiden äänen oppilaitoksen kehittämisessä, edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja osallisuutta sekä parantaa opiskeluympäristön viihtyisyyttä.

Opiskelijakunnan jäsenet osallistuvat esimerkiksi erilaisiin oppilaitoksen työryhmiin sekä oppilaitoksen tapahtumasuunnitteluun ja markkinointiin.

Forssan ammatti-instituutin opiskelijana sinulla on mahdollisuus vaikuttaa, antaa palautetta tai ideoida toimintaan sekä tuoda ajatuksiasi julki ottamalla yhteyttä opiskelijakunnan toiminnan ohjaajiin.

Kaikenlaisia ideoita ja toiveita otetaan vastaan!

Lisätietoja toiminnasta opiskelijakunnan hallituksen ohjaajilta:

  • Tiina Kylä-Markula, tiina.kyla-markula@lhkk.fi
  • Elina Puranen, elina.puranen@lhkk.fi
  • Anniina Raunio, anniina.raunio@lhkk.fi
  • Maria Arjoniemi, maria.arjoniemi@lhkk.fi