Puhtaus- ja kiinteistöala

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto | kiinteistönhoitaja

Hakeminen

Koulutus valmistaa kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittamiseen. Tavoitteena on antaa hyvät valmiudet toimia kiinteistöpalvelualan monipuolisissa tehtävissä. Alalle koulutettujen tulee olla asiakaspalvelutaitoisia moniosaajia, joilla on hyvien perustietojen lisäksi valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Monipalvelukulttuurin levitessä kiinteistöpalvelualan osa-alueet ovat entistä voimakkaammin kytköksissä toisiinsa.


Koulutus toteutetaan lähipäivinä oppilaitoksella ja työpaikalla oppimalla, työpaikkaohjaajan avustuksella.


Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavien kiinteistönhoitajien ja puhdistuspalvelutyöntekijöiden osaajia.

Tutkinto muodostuu seitsemästä tutkinnon osasta joista kolme on pakollista ja neljä valinnaista.

Kaikille pakolliset tutkinnonosat:

 • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalveluiden tuottaminen

Kiinteistönhoidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

 • kiinteistön yleishoito ja valvonta
 • LVI-järjestelmien hoito

Valinnaiset tutkinnonosat:

 • Toimistopalveluiden toteuttaminen
 • Asuinkiinteistöjen puhtaanapito
 • Ulkoalueiden hoito
 • Kiinteistön toimintakunnon arviointi
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lisäksi suoritetaan seuraavat korttikoulutukset

 • Tulityö
 • Työturva
 • Hätäensiapu
 • Hygieniapassi
 • Henkilönostin
 • Taulukkolaskenta ja tekstinkäsittely
 • Esitysgrafiikka, internet, sähköposti
 • Trukkikortti

Kohderyhmä

Kiinteistöhoidon osaamisala soveltuu sinulle, joka toimit jo kiinteistönhoitajana, tai olet kiinnostunut alasta sekä suorittamaan tutkinnon tai tutkinnon osia.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää suullista suomen kielen taitoa. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla hyvä terveys. Jos kykenet itsenäiseen työskentelyyn ja olet asiakaspalveluhenkinen ja vastuuntuntoinen, sovit alalle.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Koulutukset