Puhtaus- ja kiinteistöala

Siistii hommaa, puhtausalan ammattilaiseksi, työvoimakoulutus

Koulutus sopii sinulle, joka arvostat puhtausalaa ja koet tärkeäksi päästä vaikuttamaan ihmisten ja elinympäristön terveellisyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä kiinteistöjen kuntoon ja kestävyyteen.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaiset, jotka ovat kiinnostuneita alan työtehtävistä.

Pääsyvaatimuksena on soveltuvuus alalle, alalla vaadittava terveys, sekä riittävät opiskeluvalmiudet ja suomen kielen taito.

Kuvaus

Alalla voi työskennellä erityyppisissä tehtävissä:

Kodinhuoltajan työ koostuu asiakkaiden kotona tapahtuvasta arkipäivän auttamisesta, esimerkiksi kotisiivouksesta, tekstiili- ja vaatehuollosta tai kodin ruokapalveluista. Kodinhuoltaja työskentelee kotityöpalveluyritysten, järjestöjen tai kuntien palveluksessa tai yrittäjänä.

Toimitilahuoltaja toimii puhtaanapidon työtehtävissä esimerkiksi koulussa, päiväkodissa, vanhainkodissa, hotellissa, liikuntatiloissa tai kiinteistöjen siivouspalveluissa. Laitoshuoltaja toteuttaa puhtauspalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa.

Laitoshuoltaja toteuttaa puhtauspalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa.

Katso esittelyvideo

Tavoite ja sisältö

Koulutuksen ensisijainen tavoite on parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä.

Koulutuksessa tutustut puhtausalaan perusteellisesti ja saat valmiuksia työhön, huomioiden nykyajan haasteet ja menetelmät. Koulutuksen aikana voit suorittaa sinulle parhaiten soveltuvan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinnon osia.

Valmistava koulutus sisältää monipuolisia osioita kuten:
– Ylläpitosiivouspalvelut erilaisissa toimintaympäristöissä
– Hygieeniset toimintatavat
– Siivouskoneet
– Pintamateriaalit, niiden hoito ja suojaus
– Työturvallisuus siivoustyössä
– Työkunnon ylläpito
– Ympäristöasioiden hoitaminen

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, mikä muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus kestää n. 6 kuukautta. Tämän jälkeen voi hakeutua työelämään ja jatkaa opintoja oppisopimuksella tai on mahdollista jatkaa opintoja tutkinnon osa kerrallaan te-koulutuksena sopimusten mukaan.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa suunnitellaan yksilöllinen opiskelupolku ja valitaan hänelle sopivat tutkinnon osat.

Koulutus alkaa 9.9.2024

Haku päättyy 20.8.2024