Puhtaus- ja kiinteistöala

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala

Hakeminen

Kiinteistönhoito on asiakaspalvelutyötä. Työssä vastataan kiinteistöjen toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta. Kiinteistöhoitaja hallitsee monipuolisesti kiinteistötekniikan monet eri osa-alueet ja työtä tehdään sekä sisällä että ulkona.

Toteutus

Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko- ja etäopetusta, käytännön työskentelyä koululla, ryhmä työskentelyistä, työpaikkakäynneistä, sekä työpaikoilla tapahtuvasta koulutuksesta.


Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

Kuvaus

Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavien kiinteistönhoitajien ja puhdistuspalvelutyöntekijöiden osaajia.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Koulutukset