Puhtaus- ja kiinteistöala

Kodinomainen tukipalveluavustaja, työvoimakoulutus

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa kotityöpalvelussa, kodinomaisessa laitoksessa tai päiväkodissa. Hyviä ominaisuuksia ovat avoimuus, joustavuus ja ihmisläheisyys. Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään hyvää perusterveyttä ja valmiutta asiakaspalvelutyöhön.


Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajataustaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Opiskelijalta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa, vähintään taso A2.1. Koulutuksessa on tarvittaessa suomen kielen opetusta.

Sisältö

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakkaiden arjessa ylläpito-, perussiivous- ja tekstiili- ja vuodehuoltotehtävissä sekä ruokahuollossa. Tuot työlläsi apua asiakkaidesi arjen askareisiin viriketoiminnassa ja avustavissa asiointitehtävissä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Osaat erilaisten tehtävien lisäksi hygieenisen työskentelyn sekä töiden suunnittelun.

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta sekä työssäoppimisesta. Koulutus on tutkintotavoitteista ja siinä suoritetaan kaksi tutkinnon osaa:

  • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen 30 osp. (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto)
  • Tukipalveluavustajan työtehtävissä toimiminen 15 osp. (paikallisesti tarjottava)

Koulutusaika jaksottuu seuraavasti opetuksen ja työharjoittelun kesken:

  • vk 43-46 opetusta
  • vk 47-48 opetusta ma-ke ja työharjoittelua to-pe
  • vk 49-3 Työharjoittelu
  • vk 4-8 opetusta ma-ke ja työharjoittelua to-pe
  • vk 9-15 Työharjoittelu
  • 11.4.2025 opetusta

Hakeutuminen

Koulutus alkaa 21.10.2024

Haku päättyy 6.10.2024