Luonto- ja ympäristöala

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto | ympäristönhoitaja

Haluatko pitää huolta ympäristöstäsi? Hakeudu mukaan edelläkävijöiden joukkoon ja kasvata luonto- ja ympäristötietoisuuttasi koulutuksella, joka antaa valmiudet ohjata luonto- ja ympäristötietoisuuden edistämiseen sekä vastuulliseen toimintaan.

Voit valita urapoluksesi ympäristöalan osaamisalan ja valmistua ympäristönhuoltajaksi. Ympäristönhuoltajana osaat toimia materiaalien hyödyntämisen ja jätehuollon erilaisissa työtehtävissä turvallisesti. Osaat perusasiat materiaalien talteenotosta ja hyödyntämisestä, toimia jätehuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisesti sekä noudattaa turvallisuusmääräyksiä. Ympäristöalan osaamisalan suorittaneena osaat toimia ympäristön kunnostamisen, hoidon ja seurannan työtehtävissä. Osaat valita työkohteeseen sopivat työmenetelmät ja -järjestyksen, käyttää ympäristön tilan selvittämisessä laitteita ja välineitä sekä toimia turvallisesti.

Koulutuksen sisältö

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena, joka edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja jonka voi aloittaa joustavasti. 

Syksyllä 2023 on tarjolla tutkinnon osat jäte-ja kierrätysneuvonta ja ilmastovastuullinen toiminta. Syksyn lähipäivät ovat:

23.08.2023 Jäte- ja kierrätysneuvonta
18.09.2023 Ilmastovastuullinen toiminta
27.09.2023 Jäte- ja kierrätysneuvonta
12.10.2023 Ilmastovastuullinen toiminta
25.10.2023 Jäte- ja kierrätysneuvonta, työhyvinvointikortti
13.11.2023 Ilmastovastuullinen toiminta
15.11.2023 Jäte- ja kierrätysneuvonta

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Uramahdollisuudet

Ympäristönhuoltajana sinulla on monipuoliset mahdollisuudet työskennellä erilaisissa ympäristöalan yrityksissä tai ympäristöalan työtehtävissä eri alojen yrityksissä ja organisaatioissa.

Kansainvälistyminen

Forssan ammatti-instituutissa sinulla on hyvät kansainvälistymisen mahdollisuudet: sinun on mahdollista suorittaa kieli- ja kulttuuriopintoja, lähteä ulkomaanvaihtoon tai opintomatkoille sekä osallistua lukuisiin kotikansainvälisyystapahtumiimme.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teemme yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n kanssa, jonka ansiosta sinun on mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja jo osana perustutkinnon opiskeluasi. Yhteistyöoppilaitoksemme Laurean AMK-opintoihin voit aluksi tutustua helposti kurkistusopintojen kautta. Väyläopinnoissa voit aloittaa AMK-opinnot jo toisen asteen opiskelun aikana.

Kauttamme on myös mahdollista päästä opiskelijavaihtoon, suorittaa kaksoistutkinto tai yhdistää opiskelu ja täysipainoinen harjoittelu sekä kilpaileminen Urheiluakatemian ansiosta.

Lue lisää: