Luonto- ja ympäristöala

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto | luonto-ohjaaja

Hakeminen

Tunnetko vetoa ympäristöösi ja viihdyt myös ulkoilmassa? Hakeudu mukaan edelläkävijöiden joukkoon ja kasvata luonto- ja ympäristötietoisuuttasi koulutuksella, joka antaa valmiudet ohjata luonto- ja ympäristötietoisuuden edistämiseen sekä vastuulliseen toimintaan.

Voit valita urapoluksesi luontoalan osaamisalan ja valmistua luonto-ohjaajaksi. Luonto-ohjaajana osaat toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä.

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia luontoon liittyvissä ohjaustehtävissä ja omaat hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Osaat kertoa ryhmälle luonnosta, huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä ja ryhmän turvallisuudesta sekä toimia asiakaslähtöisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.

Koulutus on mahdollista suorittaa vain oppisopimuskoulutuksena, joka edellyttää alan työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja jonka voi aloittaa joustavasti. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Uramahdollisuudet

Luonto-ohjaajana sinulla on monipuoliset mahdollisuudet työskennellä erilaisissa luonto- ja matkailualan yrityksissä, sekä loistavat mahdollisuudet yrittäjyyteen.

Koulutukset