Tutkinnon osat

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osatutkinto, Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä

Hakeminen

Koulutus on tarkoitettu oppimisen tai ohjauksen ympäristössä oppijan tuen tarpeeseen vastaamisen tehtävissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan oppijan tuen tarpeiden tunnistamiseen ja tuen toteuttamisesta ja periaatteista erilaisissa oppimisen ympäristöissä.

Täydennyskoulutus antaa lisää tietämystä mm. kolmiportaisen tuen mallista, oppijoiden erilaisista tuen tarpeista sekä moniammatillisesta työstä.

Sisältö

 • tuen tarpeiden tunnistaminen ja tukeminen
 • hahmottamiseen liittyvät haasteet ja ohjaus
 • erilaisten kielellisten haasteiden ohjaus
 • tarkkaavaisuuden sekä keskittymisen vaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen
 • psykososiaalisten sekä tunne-elämän kehityksen vaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen
 • pitkäaikaissairauksien tunnistaminen ja niiden huomiointi toiminnassa
 • kehitysvammaisen toimintakyvyn tukeminen
 • autismin kirjon tai muun neurologisen kehityshäiriön tunnistaminen ja tukeminen
 • liikunta-, näkö- tai kuulovammaisen tukeminen ja ohjaaminen
 • moniammatillisessa työryhmässä toimiminen

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta. Sinulla on mahdollisuus suorittaa myös koko tutkinto.

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen


Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Koulutukset

 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osatutkinto, tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä

  Osallistumismaksu tutkinnon osan suorittamisesta on 175e. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

  Toteutusmuodot: Monimuoto, Oppisopimus

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: 23.08.2023

  Haku alkaa: 01.05.2023

  Haku päättyy: 14.08.2023

  Koulutuksen hinta: 175 €

  Hakeudu koulutukseen