Kasvatus- ja ohjausala

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työvalmennus

Hakeminen

Tutkinnon tavoitteena on saavuttaa laaja asiantuntijuus asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä toimimiseen. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon työvalmennuksen osaamisalan suorittanut osaa toimia asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Kohderyhmä

Työvalmentaja on työllistymisen asiantuntija. Hän voi toimia myös työelämän yhteyshenkilönä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisprosesseissa. Työvalmentaja tukee asiakasta aktiivisessa, pitkäjänteisessä ja tavoitteellisessa toiminnassa kohti työllistymistä erilaisten yksilöllisten polkujen kautta.

Koulutus on suunnattu kuntoutus- tuki- ja ohjauspalveluiden parissa työskenteleville ammattilaisille, jotka haluavat täydentää ja syventää ajanmukaista osaamistaan.

Toteutus

Koko koulutus on mahdollista suorittaa pääasiassa verkossa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Opiskelu tapahtuu käytännön työtehtävissä asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen asiantuntijatehtävissä.

Kuvaus

Tutkinnon tavoitteena on saavuttaa laaja asiantuntijuus asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä toimimiseen.

Suoritettavat tutkinnon osat

  • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp
  • Työvalmennus asiakasprosessissa, 40 osp
  • Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa, 40 osp
  • Valinnaiseksi tutkinnon osaksi suoritetaan joko osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tai muusta ammatti-/erikoisammattitutkinnosta


Työhön valmentaja, uravalmentaja tms. vastaavassa asiakasprosessissa toimiva henkilö voi käyttää työvalmentaja-tutkintonimikettä koko tutkinnon suoritettuaan.


Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut työvalmentaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa. Tutkinnon suorittanut voi toimia asiantuntijana asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevan vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa”.

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Koulutukset