Logistiikka-ala

Logistiikan perustutkinto | yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Hakeminen

Haaveiletko rekkakuskin työstä kuullen maanteiden kutsun? Meillä voit logistiikan alalla erikoistua yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi tai palvelulogistiikkatyöntekijäksi.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan opinnoissa saat kuljetusalan perustason ammattipätevyyden ja suoritat useita erilaisia kortteja ajokorteista ammattipätevyyskorttiin. Opintojen aikana opit asiakastöiden ja työssäoppimisien kautta kuorma-auton tavarankuljetusta ja työkoneiden käyttöä ja huoltoa. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana osaat lastata, kuljettaa ja purkaa erilaisia kuormia. Osaat huolehtia kuljetuskaluston turvallisuudesta, huoltaa autoa ja varmistaa, että kuljetusten asiakirjat ovat kunnossa.

Kuorma-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja osaa ottaa huomioon ajotavassaan kuorman vaikutuksen ajamiseen, osaa toimia liikenteessä turvallisesti ja vastuullisesti ennakoiden erilaisia liikennetilanteita. Kuormatessa ja kuormaa purkaessa kuorma-autonkuljettaja osaa käyttää trukkia tai työkonetta sekä kuorman varmistamiseen käytettäviä välineita. Teollisuuden tiukkojen työturvallisuusvaatimusten noudattaminen, ohjeistuksen tunteminen ja yritysten omien perehdytysohjelmien suorittaminen verkossa varmistavat turvallisen liikennöinnin alueilla, kuormatessa ja purettaessa ajoneuvoa. Kuljettaja osaa tehdä yleisimpiä huoltoon ja korjaukseen liittyviä tehtäviä sekä vian etsintä toimenpiteitä työkoneeseen, trukkiin tai ajoneuvoon.

Linja-auton- ja taksinkuljettaja osaa ottaa huomioon ajotavassaan matkustajien ja matkatavaroiden vaikutuksen ajamiseen, osaa toimia liikenteessä turvallisesti ja vastuullisesti ennakoiden erilaisia liikennetilanteita. Henkilöliikenteessä kuljettaja osaa toimia tilanteissa, joissa kohdataan erilaisia asiakkaita. Kuljettaja osaa kuljettaa linja-autoa ja taksia tilausliikenteessä, kaupunki- ja seutuliikenteen linjaston, koululais- ja palvelu- sekä kaukoliikenteen eri reiteillä ja osaa käyttää ja valvoa asiakkaiden suorittamia maksuja ja maksutapoja. Kuljettaja osaa tehdä yleisimpiä huoltoon ja korjaukseen liittyviä tehtäviä sekä vian etsintä toimenpiteitä työkoneeseen, trukkiin tai ajoneuvoon.

Koulutuksen sisältö

Kuljetuspalvelujen osaamisalan tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ei voida mukauttaa tai poiketa niiltä osin, kun ne koskevat ajo-oikeutta ja ajokorttivaatimuksia sekä kuljetusalan perustason ammattipätevyyttä ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennusta.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena, joka edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja jonka voi aloittaa joustavasti.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Voit jatkaa opintoja insinööriopinnoilla ammattikorkeakoulussa opiskelemalla logistiikkaa, liikennealaa tai auto- ja kuljetustekniikkaa. Voit opiskella myös liiketoiminnan logistiikkaa, jolloin valmistut tradenomiksi. Yliopistossa voit opiskella kuljetusalaa tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin opinnoissa. Voit syventää osaamistasi myös ammatti- ja erityisammattitutkinnoilla.

Uramahdollisuudet

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana työskentelet esimerkiksi pakettiautonkuljettajana, jakeluautonkuljettajana, kuorma-autonkuljettajana, yhdistelmäajoneuvonkuljettajana, ulkomaankuljettajana, säiliöautonkuljettajana, massatavarankuljettajana, elintarvikekuljettajana ja ympäristöhuollon kuljettajana. Yhdistelmäajoneuvoilla kuljetetaan mm. kappaletavaraa, maa-aineksia, puutavaraa, kemikaaleja ja elintarvikkeita ympäri Suomen. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana voit työllistää itsesi myös yrittäjänä.

Kansainvälistyminen

Forssan ammatti-instituutissa sinulla on hyvät kansainvälistymisen mahdollisuudet: sinun on mahdollista suorittaa kieli- ja kulttuuriopintoja, lähteä ulkomaanvaihtoon tai opintomatkoille sekä osallistua lukuisiin kotikansainvälisyystapahtumiimme.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teemme yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n kanssa, jonka ansiosta sinun on mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja jo osana perustutkinnon opiskeluasi. Yhteistyöoppilaitoksemme Laurean AMK-opintoihin voit aluksi tutustua helposti kurkistusopintojen kautta. Väyläopinnoissa voit aloittaa AMK-opinnot jo toisen asteen opiskelun aikana.

Kauttamme on myös mahdollista päästä opiskelijavaihtoon, suorittaa kaksoistutkinto tai yhdistää opiskelu ja täysipainoinen harjoittelu sekä kilpaileminen Urheiluakatemian ansiosta.

Lue lisää:

Koulutukset

  • Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, logistiikan perustutkinto (oppisopimus)

    Toteutusmuodot: Oppisopimus

    Koulutuksen sijainti: Forssa

    Koulutus alkaa: Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

    Hakeudu koulutukseen