Logistiikka-ala

Logistiikan perustutkinto | yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Haaveiletko rekkakuskin työstä kuullen maanteiden kutsun? Meillä voit logistiikan alalla erikoistua yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi tai palvelulogistiikkatyöntekijäksi.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan opinnoissa saat kuljetusalan perustason ammattipätevyyden ja suoritat useita erilaisia kortteja ajokorteista ammattipätevyyskorttiin. Opintojen aikana opit asiakastöiden ja työssäoppimisien kautta kuorma-auton tavarankuljetusta ja työkoneiden käyttöä ja huoltoa. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana osaat lastata, kuljettaa ja purkaa erilaisia kuormia. Osaat huolehtia kuljetuskaluston turvallisuudesta, huoltaa autoa ja varmistaa, että kuljetusten asiakirjat ovat kunnossa.

Kuorma-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja osaa ottaa huomioon ajotavassaan kuorman vaikutuksen ajamiseen, osaa toimia liikenteessä turvallisesti ja vastuullisesti ennakoiden erilaisia liikennetilanteita. Kuormatessa ja kuormaa purkaessa kuorma-autonkuljettaja osaa käyttää trukkia tai työkonetta sekä kuorman varmistamiseen käytettäviä välineita. Teollisuuden tiukkojen työturvallisuusvaatimusten noudattaminen, ohjeistuksen tunteminen ja yritysten omien perehdytysohjelmien suorittaminen verkossa varmistavat turvallisen liikennöinnin alueilla, kuormatessa ja purettaessa ajoneuvoa. Kuljettaja osaa tehdä yleisimpiä huoltoon ja korjaukseen liittyviä tehtäviä sekä vian etsintä toimenpiteitä työkoneeseen, trukkiin tai ajoneuvoon.

Linja-auton- ja taksinkuljettaja osaa ottaa huomioon ajotavassaan matkustajien ja matkatavaroiden vaikutuksen ajamiseen, osaa toimia liikenteessä turvallisesti ja vastuullisesti ennakoiden erilaisia liikennetilanteita. Henkilöliikenteessä kuljettaja osaa toimia tilanteissa, joissa kohdataan erilaisia asiakkaita. Kuljettaja osaa kuljettaa linja-autoa ja taksia tilausliikenteessä, kaupunki- ja seutuliikenteen linjaston, koululais- ja palvelu- sekä kaukoliikenteen eri reiteillä ja osaa käyttää ja valvoa asiakkaiden suorittamia maksuja ja maksutapoja. Kuljettaja osaa tehdä yleisimpiä huoltoon ja korjaukseen liittyviä tehtäviä sekä vian etsintä toimenpiteitä työkoneeseen, trukkiin tai ajoneuvoon.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.

Kuljetuspalvelujen osaamisalan tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ei voida mukauttaa tai poiketa niiltä osin, kun ne koskevat ajo-oikeutta ja ajokorttivaatimuksia sekä kuljetusalan perustason ammattipätevyyttä ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennusta.

Oppisopimus

Sinun mahdollista suorittaa tämä tutkinto joustavasti oppisopimuksella, jos sinulla on tiedossa koulutukseen soveltuva työpaikka ja työnantajaltasi suostumus oppisopimusopiskeluun.

Jatko-opinto- ja uramahdollisuudet

Kuten aina ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit jatkaa opintoja insinööriopinnoilla ammattikorkeakoulussa opiskelemalla logistiikkaa, liikennealaa tai auto- ja kuljetustekniikkaa. Voit opiskella myös liiketoiminnan logistiikkaa, jolloin valmistut tradenomiksi. Yliopistossa voit opiskella kuljetusalaa tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin opinnoissa. Voit syventää osaamistasi myös ammatti- ja erityisammattitutkinnoilla.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana työskentelet esimerkiksi pakettiautonkuljettajana, jakeluautonkuljettajana, kuorma-autonkuljettajana, yhdistelmäajoneuvonkuljettajana, ulkomaankuljettajana, säiliöautonkuljettajana, massatavarankuljettajana, elintarvikekuljettajana ja ympäristöhuollon kuljettajana. Yhdistelmäajoneuvoilla kuljetetaan mm. kappaletavaraa, maa-aineksia, puutavaraa, kemikaaleja ja elintarvikkeita ympäri Suomen. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana voit työllistää itsesi myös yrittäjänä.


Yhteishaku 2024

Yhteishaussa voivat hakea perusopetuksesta tai ulkomailla perusopetusta vastaavasta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole toisen asteen koulutusta suoritettuna.

Hakuaika: 20.2.-19.3.2024

Hae koulutukseen (Opintopolku.fi)