Media-ala

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Hakeminen

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut toimimaan erilaisissa videotuotannon, valokuvauksen tai graafisen suunnittelun tehtävissä. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun opinnoissa opit valokuvaamista, graafista suunnittelua, videotuotantoa sekä kuvan, videon ja äänen käsittelyä. Opit tuottamaan visuaalisia sisältöjä ja julkaisuja eri medioihin. 

Opintojen alussa opiskellaan monipuolisesti eri media-alan työtehtäviä ja tutustutaan laaja-alaisesti koko media-alaan sekä alan työpaikkoihin ja tehtäviin. Media-alan työpaikkoja ovat mm. mainostoimistot, paino- ja tulostustalot, video- ja valokuva-alan yritykset sekä yritysten omat markkinointi- ja viestintäosastot. Media-alan työtehtäviä on jokaisessa yrityksessä ja alan osaaja voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Perusteet opittuasi, voit valita syventäviksi opinnoiksi osaamisalan, joka vastaa parhaiten toiveitasi. Osaamisaloja ovat audiovisuaalinen viestintä, julkaisutuotanto tai kuvallinen ilmaisu.

Audiovisuaalinen osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja:
Osaat työskennellä audiovisuaalisen alan tuotannon eri vaiheissa ja käytät erilaisia menetelmiä mediamateriaalin tuottamiseen. Opit kattavasti videotuotannon eri tehtäviä kuten editointia, äänituotantoa ja animaatiota.

Julkaisutuotannon osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja:
Opit käyttämään erilaisia menetelmiä mediamateriaalien tuottamiseen. Opit valokuvausta, graafista suunnittelua ja visuaalisten julkaisujen toteuttamista sekä kuvankäsittelyä. Tunnistat yleisimmät julkaisutuotannon tuotantoprosessit, menetelmät ja käyttöalueet.

Kuvallisen ilmaisun osaamisala, kuvallisen ilmaisun toteuttaja:

Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan visuaalisen viestinnän tuotteita, valmistelemaan kuvauksia sekä käyttämään kuvausvälineitä ja valoa ilmaisun välineenä.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Media-alalla luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on medianomiopinnot ammattikorkeakoulussa.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista työskennellä mm. kuvaajana, äänittäjänä, editoijana, viestintäalan assistenttina ja nettisivujen suunnittelijana. Voit tuottaa uutisia, viihdettä, esittelyjä sekä mainontaa eri medioihin. Voit työllistyä esimerkiksi mainos- ja mediatoimistoon, tuotanto- tai kustannusyhtiöön, radioon, televisioon tai mediataloon. Myös yrittäjyys on varteenotettava vaihtoehto, erityisesti esimerkiksi valokuvaajana toimiessasi.

Koulutuksen sisältö

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena, joka edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja jonka voi aloittaa joustavasti.

Lisätietoja

Kansainvälistyminen

Forssan ammatti-instituutissa sinulla on hyvät kansainvälistymisen mahdollisuudet: sinun on mahdollista suorittaa kieli- ja kulttuuriopintoja, lähteä ulkomaanvaihtoon tai opintomatkoille sekä osallistua lukuisiin kotikansainvälisyystapahtumiimme.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teemme yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n kanssa, jonka ansiosta sinun on mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja jo osana perustutkinnon opiskeluasi. Yhteistyöoppilaitoksemme Laurean AMK-opintoihin voit aluksi tutustua helposti kurkistusopintojen kautta. Väyläopinnoissa voit aloittaa AMK-opinnot jo toisen asteen opiskelun aikana.

Kauttamme on myös mahdollista päästä opiskelijavaihtoon, suorittaa kaksoistutkinto tai yhdistää opiskelu ja täysipainoinen harjoittelu sekä kilpaileminen Urheiluakatemian ansiosta.

Lue lisää:

Koulutukset

 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (oppisopimus)

  Toteutusmuodot: Oppisopimus

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

  Haku alkaa: 01.01.2023

  Haku päättyy: 31.12.2023

  Hakeudu koulutukseen