Rakennusala

Rakennusalan perustutkinto | talonrakentaja

Haluatko tehdä töitä käsillä ja nähdä heti työsi tuloksen, ja kuitenkin tietää sen säilyvän vuosikymmeniä?

Talonrakentajana pääset monipuolisiin ja vaihteleviin työtehtäviin ja -paikkoihin, hyödyntäen työssäsi erilaisia työvälineitä ja materiaaleja, työskennellen itsenäisesti yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Osaat tehdä kaikkia rakennustyömaan töitä, kuten kirvesmies-, muuraus-, betoni- ja eristystöitä sekä rakennuselementtien asennus- ja varastointitöitä. Opintojen aikana opit rakentamisen perustaidot ja voit opiskella kiinnostuksesi mukaan kirvesmiestöitä, muurausta, laatoitusta tai betonointia ja raudoitusta. 

Koulutuksen sisältö 

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.  

Oppisopimus

Sinun mahdollista suorittaa tämä tutkinto joustavasti oppisopimuksella, jos sinulla on tiedossa koulutukseen soveltuva työpaikka ja työnantajaltasi suostumus oppisopimusopiskeluun.

Jatko-opinto- ja uramahdollisuudet

Kuten aina ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit opiskella esimerkiksi rakennusmestariksi, insinööriksi tai diplomi-insinööriksi. Rakennusalan perustutkinnon jälkeen voit myös hakeutua esimerkiksi talonrakennusalan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.  

Talonrakentaja osaa tehdä kaikkia rakennustyömaalla tarvittavia töitä, kuten kirvesmies-, muuraus-, betoni- ja eristystöitä sekä rakennuselementtien asennus- ja varastointitöitä. Koulutuksen saaneet erikoistuvat työelämässä esim. kirvesmiehiksi, muurareiksi, laatoittajiksi ja betoniraudoittajiksi. Talonrakentajat työskentelevät sekä uudis- että korjausrakennustyömailla. Korjausrakentajia tarvitaan jatkuvasti. Myös oman yrityksen perustaminen on mahdollista, ja myös niille on kysyntää.  


Yhteishaku

Yhteishaussa voivat hakea perusopetuksesta tai ulkomailla perusopetusta vastaavasta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole toisen asteen koulutusta suoritettuna.

Hakuaika: vuoden 2025 hakuaika selviää myöhemmin

Hae koulutukseen (Opintopolku.fi)