Rakennusala

Rakennusalan perustutkinto | talonrakentaja

Hakeminen

Haluatko tehdä töitä käsillä ja nähdä heti työsi tuloksen, ja kuitenkin tietää sen säilyvän vuosikymmeniä?

Talonrakentajana pääset monipuolisiin ja vaihteleviin työtehtäviin ja -paikkoihin, hyödyntäen työssäsi erilaisia työvälineitä ja materiaaleja, työskennellen itsenäisesti yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Osaat tehdä kaikkia rakennustyömaan töitä, kuten kirvesmies-, muuraus-, betoni- ja eristystöitä sekä rakennuselementtien asennus- ja varastointitöitä. Opintojen aikana opit rakentamisen perustaidot ja voit opiskella kiinnostuksesi mukaan kirvesmiestöitä, muurausta, laatoitusta tai betonointia ja raudoitusta. 

Koulutuksen sisältö 

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.  

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena, joka edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja jonka voi aloittaa joustavasti.

Jatko-opintomahdollisuudet  

Ammatillisista perustutkinnoista saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit opiskella esimerkiksi rakennusmestariksi, insinööriksi tai diplomi-insinööriksi. Rakennusalan perustutkinnon jälkeen voit myös hakeutua esimerkiksi talonrakennusalan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.  

Uramahdollisuudet 

Talonrakentaja osaa tehdä kaikkia rakennustyömaalla tarvittavia töitä, kuten kirvesmies-, muuraus-, betoni- ja eristystöitä sekä rakennuselementtien asennus- ja varastointitöitä. Koulutuksen saaneet erikoistuvat työelämässä esim. kirvesmiehiksi, muurareiksi, laatoittajiksi ja betoniraudoittajiksi. Talonrakentajat työskentelevät sekä uudis- että korjausrakennustyömailla. Korjausrakentajia tarvitaan jatkuvasti. Myös oman yrityksen perustaminen on mahdollista, ja myös niille on kysyntää.  

Kansainvälistyminen 

Forssan ammatti-instituutissa sinulla on hyvät kansainvälistymisen mahdollisuudet: sinun on mahdollista suorittaa kieli- ja kulttuuriopintoja, lähteä ulkomaanvaihtoon tai opintomatkoille sekä osallistua lukuisiin kotikansainvälisyystapahtumiimme.  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  

Teemme yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n kanssa, jonka ansiosta sinun on mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja jo osana perustutkinnon opiskeluasi. Kauttamme on myös mahdollista päästä opiskelijavaihtoon, suorittaa kaksoistutkinto tai yhdistää opiskelu ja täysipainoinen harjoittelu sekä kilpaileminen Urheiluakatemian ansiosta.  

Lue lisää:

Koulutukset

  • Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto (oppisopimus)

    Toteutusmuodot: Oppisopimus

    Koulutuksen sijainti: Forssa

    Koulutus alkaa: Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

    Hakeudu koulutukseen