Teknisen suunnittelun ala

Teknisen suunnittelun perustutkinto | suunnitteluassistentti

Hakeminen

Oletko kiinnostunut 3D-suunnittelusta ja -tulostuksesta, tai haluatko oppia teknistä piirtämistä? Kenties haaveilet arkkitehdin tai insinöörin korkeakouluopinnoista?

Suunnitteluassistentin opinnoissa opit teknisen piirtämisen perusteet rakennus-, sähkö- ja lvi-alueilta. Perehdyt myös syvällisemmin konetekniseen suunnitteluun. Tietokoneavusteisen piirtämisen (CAD) lisäksi opiskelet toimisto-ohjelmia ja kolmiulotteisten mallien (3D) suunnitteluun käytettäviä ohjelmia sekä CAD/CAM-tekniikan hyödyntämistä, tila- ja automaatiosuunnitelmien tuottamista ja yritystoiminnan suunnittelua. Lisäksi tutustut 3D-tulostukseen. 

Suunnitteluassistenttina osaat teknisen suunnittelun mallintamisen sekä piirustusten ja dokumenttien tuottamisen ja ylläpitämisen. Osaat tehdä erilaisia suunnitteluun liittyviä julkaisuja sekä markkinoida ja mainostaa tuotteita. Lisäksi osaat huoltaa laitteita ja ohjelmistoja. 

Koulutuksen kesto on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa sinun aiempi työkokemuksesi ja koulutustaustasi. Tyypillinen koulutuksen kestoaika on 2-3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.  

Oppisopimus

Sinun mahdollista suorittaa tämä tutkinto joustavasti oppisopimuksella, jos sinulla on tiedossa koulutukseen soveltuva työpaikka ja työnantajaltasi suostumus oppisopimusopiskeluun.

Jatko-opinto- ja uramahdollisuudet  

Kuten aina, ammatillisista perustutkinnoista saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin esimerkiksi arkkitehti- ja insinööriopintoihin. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.  

Suunnitteluassistenttina työskentelet mallintajana, piirtäjänä, teknisenä piirtäjänä, dokumentoijana, suunnitteluavustajana tai nuorempana suunnittelijana erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työskentelet useimmiten alan avustavissa työtehtävissä suunnittelu- ja insinööritoimistoissa, teollisuusyritysten suunnitteluosastoilla, arkkitehtitoimistoissa tai kuntien ja kaupunkien teknisillä suunnitteluosastoilla.


Yhteishaku

Yhteishaussa voivat hakea perusopetuksesta tai ulkomailla perusopetusta vastaavasta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole toisen asteen koulutusta suoritettuna.

Hakuaika: vuoden 2025 hakuaika selviää myöhemmin

Hae koulutukseen (Opintopolku.fi)


Koulutukset