Tieto- ja viestintätekniikan ala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Hakeminen

Opiskellessasi meillä tieto- ja viestintätekniikkaa voit erikoistua joko IT-tukihenkilöksi tai ohjelmistokehittäjäksi.  

Miltä kuulostaisi työskentely tietotekniikan parissa? Kiinnostaako esimerkiksi ohjelmistokehitys tai asiakaspalvelutyö tietotekniikan parissa? Tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa opit ohjelmoimaan sovelluksia ja pelejä, tuottamaan sähköisiä verkkopalveluita sekä perustamaan, ylläpitämään ja kehittämään tietoverkkoja.  

IT-tukihenkilönä osaat opastaa asiakasta tieto- ja viestintätekniikan käytössä ja ratkaista esiin tulevia ongelmia. Hallitset palvelinohjelmistojen asennukseen, konfiguroimiseen ja ylläpitoon liittyvät työtehtävät sekä osaat toimia virtualisoidussa ympäristössä. Lisäksi hallitset työasemien ylläpidon ja laiteongelmien ratkaisemisen sekä lähiverkot. 

Ohjelmistonkehittäjänä osaat suunnitella, toteuttaa, testata ja ylläpitää erilaisia sovelluksia, pelejä ja tietojärjestelmiä. Osaat opastaa asiakasta tieto- ja viestintätekniikan käytössä ja ratkaista esiin tulevia ongelmia.  

Uramahdollisuudet 

IT-tukihenkilönä toimit usein yrityksen tietojärjestelmäasiantuntijana IT-tuessa tai Help Desk -tehtävissä tai lähitukena avustaen esim. ohjelmien käyttöönotossa. Koulutuksen suorittaneella on hyvät valmiudet työllistyä myös myyntitehtäviin, esimerkiksi it-myyjäksi tai hän voi myös perustaa oman yrityksen. 

Ohjelmistokehittäjän koulutus antaa perusvalmiudet pelisuunnittelijan, -testaajan ja -ohjelmoijan työtehtäviin sekä perusgrafiikan tuottamiseen. Ohjelmistokehittäjänä voit työllistyä myös yrityksen ohjelmistokehitystehtäviin tai Web-sivujen suunnittelu- ja toteutustehtäviin.

Koulutuksen sisältö 

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena, joka edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja jonka voi aloittaa joustavasti.

Lisätietoja

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelleelle luonteva jatko-opintoväylä on insinöörikoulutus ammattikorkeakoulussa. Voit myös hakeutua alan ammatti-, tai erikoisammattitutkintoon.  

Kansainvälistyminen 

Forssan ammatti-instituutissa sinulla on hyvät kansainvälistymisen mahdollisuudet: sinun on mahdollista suorittaa kieli- ja kulttuuriopintoja, lähteä ulkomaanvaihtoon tai opintomatkoille sekä osallistua lukuisiin kotikansainvälisyystapahtumiimme.  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  

Teemme yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n kanssa, jonka ansiosta on mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja jo osana perustutkinnon opiskeluasi. Kauttamme on myös mahdollista päästä opiskelijavaihtoon, suorittaa kaksoistutkinto tai yhdistää opiskelu ja täysipainoinen harjoittelu sekä kilpaileminen Urheiluakatemian ansiosta.  

Lue lisää:

Koulutukset

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

  Toteutusmuodot: Lähiopetus, Monimuoto, Oppisopimus

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

  Haku alkaa: 01.01.2023

  Haku päättyy: 31.12.2023

  Hakeudu koulutukseen