TUVA-koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA

Hakeminen

TUVA on sinulle perusopetuksen päättänyt nuori tai aikuinen, kun;

• olet oppivelvollinen ja haluat parantaa opiskeluvalmiuksiasi tai peruskoulun arvosanoja
• sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa ja tarvitset valmentavaa koulutusta toisen asteen opiskeluun
• äidinkielesi on muu kuin suomi
• haluat selkiinnyttää ajatuksiasi ammatinvalinnastasi

TUVA-koulutus yhdistää entiset nivelvaiheen koulutukset; 10-luokan, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA).

Forssan ammatti-instituutti toteuttaa TUVA-koulutusta seutukunnallisesti yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, työelämän ja yhteistyökumppanien kanssa.

Toteutus

Opiskelijan yksilölliset valinnat ja koulutuksen osien laajuudet määritetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOKSin mukaan. Opinnot ovat laajuudeltaan 19 − 38 viikkoa. Jokainen opiskelija opiskelee yhteistä koulutuksen osaa (Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot) ja sen lisäksi vähintään kahta valinnaista koulutuksen osaa.

Yhteinen koulutuksen osa on
• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2 -10 viikkoa)

Valinnaiset koulutuksen osat (valitaan vähintään 2)
• Perustaitojen vahvistaminen (1- 30 viikkoa)
• Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
• Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
• Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)
• Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
• Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Polut ovat opiskelijalle yksilöllisiä. Opiskelija valitsee koulutuksen eri osien sisällöistä.

PERUSTAITOJEN VAHVISTAMISEN POLKU
Vahvistetaan perustaitoja: äidinkieli, matematiikka, kielet, digitaidot, jne.
Perusopetuksen oppimäärän arvosanojen korotukset.

LUKIO-OPINTOJEN POLKU
Lukiokoulutukseen valmentavaa koulutusta.
Lukio-opintoja Forssan yhteislyseossa.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN POLKU
Ammatillisiin opintoihin tutustuminen ja niihin liittyvien opintojen tekeminen (ammatillisia perustutkintojen tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueita).

TYÖELÄMAPAINOTTEINEN POLKU
Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä.

KIELITAIDON VAHVISTAMISEN POLKU
Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.
Jatko-opintoihin vaadittavan kielitaidon saavuttaminen.

Lisätietoja

opettaja Sanna Toukkari sanna.toukkari@lhkk.fi , puh. 040 7051 418
opinto-ohjaaja Miia Ojala miia.ojala@lhkk.fi, puh. 040 3474 075

Koulutukseen on jatkuva haku.
Hakijat kutsutaan haastatteluun, sekä kielitaidon arviointiin.

Koulutukset

  • TUVA, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

    Toteutusmuodot: Lähiopetus

    Koulutuksen sijainti: Forssa

    Koulutus alkaa: Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

    Hakeudu koulutukseen