Ajankohtaiset

Opiskelijapalautteet 2021-2022

avatar

Tanja 16.3.2022

Opiskelijoiden keskustelutilaisuudet syksy 2021

Kevään 2021 opiskelijapalautekyselyistä saatiin palautetta ja toivottiin, että opiskelijat voisivat vaikuttaa ja olla osallisina oppilaitoksen toiminnassa. Tähän toiveeseen rehtori vastasi yhdessä opiskelijapalveluiden johtajan ja kuraattorien kanssa järjestämällä opiskelijoille keskustelutilaisuudet. Toisen vuoden opiskelijoiden keskustelutilaisuudet pidettiin syksyllä 2021 osaamisen tiimeittäin (12 tilaisuutta). Kaikilla toisen vuoden opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua keskustelutilaisuuksiin ja kertoa toiveita suullisesti ja kirjallisesti. Keskustelutilaisuudet olivat antoisia, toiveet realistisia ja palautteet asiallisia. Akuutit toiveet on laitettu heti eteenpäin esim. kiinteistölle siisteyteen ja turvallisuuteen liittyen. Henkilöihin ja aloihin liittyvät palautteet on hoidettu asianomaisten kanssa. Kaikkien keskustelutilaisuuksien palautteiden pohjalta laadittiin yleinen yhteenveto.

Tutustu opiskelijoiden antamiin palautteisiin ja miten olemme niihin tarttuneet.

Avaa selaimessa: https://padlet.com/tanjauusitalo/opiskelijapalaute

Kevään 2022 aikana keskustelutilaisuudet pidetään ensimmäisen vuoden opiskelijoille sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijoille. Palautteet ja tehdyt toimenpiteet ja huomiot julkaistaan nettisivuilla.