Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiseksi, työvoimakoulutus

Koulutus on suunnattu henkilölle, joka on kiinnostunut toimimaan kasvatus-, opetus- ja ohjausalan avustavissa tehtävissä tukea tarvitsevan lapsen kasvattajana/ohjaajana. Edellytyksenä koulutukseen on myös motivaatio ja kiinnostus lapsiin ja erilaisiin tuen tarpeisiin sekä pedagogiseen toimintaan.


Tutkinnon osan suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä kasvattajana ja ohjaajana työympäristössään ja tukea ohjattavien kasvua ja kehitystä.


Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajataustaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Opiskelijalta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa. Koulutuksessa on tarvittaessa suomen kielen opetusta.

Sisältö

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Lisäksi rikostaustaote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

Koulutuksessa tutustutaan varhaisen tuen malliin ja tuen periaatteisiin. Tutustutaan erilaisiin lapsen tuen tarpeisiin ja lapsen tukemiseen yksilöllisesti ja työtehtävien mukaisesti. Opetellaan tunnistamaan perheen tuen tarpeet ja toimimaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.


Koulutuksessa tutustutaan myös osallisuuden pedagogiikkaan, pedagogiseen suunnitteluun, dokumentointiin ja arviointiin. Opitaan havainnoimaan lapsia ja ohjaamaan heidän oppimistaan vuorovaikutuksen ja leikin kautta. Opitaan tukemaan lasten kielten rikasta maailmaa ja mediakasvatusta.

Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta:

* Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien ja muiden ammattilaisten kanssa, 30 osp.
* Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, 40 osp.

Koulutukseen kuuluu lähiopetuspäiviä, itsenäistä opiskelua ja verkko-oppimista (ItsLearning) sekä työelämässä oppiminen koko koulutuksen ajan. Tarvittaessa henkilökohtaistetaan myös mm. korttikoulutuksiin.
Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa koko tutkintoon oppisopimuskoulutuksessa, jos oppisopimustyöpaikka on löytynyt.

Hakeutuminen

Koulutus alkaa 20.8.2024

Haku päättyy 5.8.2024