Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Hakeminen

-Välineitä positiivisen työyhteisön ja omien ohjaustaitojen kehittämiseen

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon suorittanut kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laajan kehittämishankkeen omassa työyhteisössään. Hän pystyy arvioimaan toimintaympäristön kannalta merkittävimmän ja soveltuvimman kehittämiskohteen sekä perustelemaan kehittämisen tarpeellisuuden työyhteisössä. Hänellä on valmiudet valita oikeat menetelmät tavoitteen saavuttamiseksi.

Tutkinto on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalalla työskentelevälle henkilölle, joka on kiinnostunut kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään.

Kohderyhmä

Tutkinto on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalalla työskentelevälle henkilölle, joka on kiinnostunut kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään.

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkossa Teamsin välityksellä. Aloitus 24.5.2024. Koulutustapaamiset Teamsissa joka toinen perjantai klo 8.15-11.30 alkaen 16.8.2024.

Kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon suorittanut kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laajan kehittämishankkeen omassa työyhteisössään. Hän pystyy arvioimaan toimintaympäristön kannalta merkittävimmän ja soveltuvimman kehittämiskohteen sekä perustelemaan kehittämisen tarpeellisuuden työyhteisössä. Hänellä on valmiudet valita oikeat menetelmät tavoitteen saavuttamiseksi.

Sisältö

I Kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä, 60 osp

 • Kasvatus- ja ohjausalan tämän hetken trendit – Positiivinen pedagogiikka ja vahvuus näkemys työelämässä
 • Tulevaisuusajattelu – kasvatus- ja ohjausalan tulevaisuuden tarpeet
 • Kansainvälisyys kasvatus- ja ohjausalalla
 • Arvot kasvatus- ja ohjausalalla
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen (Työhyvinvointikortti)
 • Kehittämistyön tekeminen
 • Yhteinen kehittäminen- Vahvuusnäkemys työelämässä – omien ja toisten vahvuuksien hyödyntäminen kehittämisessä
 • Myönteiset tunteet ja ilmapiiri
 • Viestinnän ja dialogitaitojen kehittäminen

II Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen, 60 osp

 • Kasvatus- ja ohjausalan menetelmiä
 • Vuorovaikutus kasvatus- ja ohjausalan menetelmänä
 • Ratkaisukeskeinen toiminta
 • Ohjaustyön menetelmiä
 • Työkykypassi
 • Kehittämistyön vaiheet
 • Kehittämistöiden esittely

III Kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä, 60 osp

 • Työyhteisön osallisuutta tukevan kehittämisprosessin toteuttaminen

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle. Ilman oppisopimusta opiskeleville koulutusmaksu on 640€.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Koulutukset

 • Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, välineitä positiivisen työyhteisön ja omien ohjaustaitojen kehittämiseen

  Aloitus 24.5.2024. Koulutustapaamiset Teamsissa joka toinen perjantai klo 8.15-11.30 alkaen 16.8.2024. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

  Toteutusmuodot: Oppisopimus, Verkko-opetus

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: 24.05.2024

  Haku alkaa: 22.02.2024

  Haku päättyy: 30.07.2024

  Koulutuksen hinta: 640 €

  Hakeudu koulutukseen