Kasvatus- ja ohjausala

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon osatutkinto, autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Hakeminen

Tutkinnon tavoitteena on saavuttaa laaja asiantuntijuus asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä toimimiseen. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia osaamisalasta riippuen vammaisalan ja erityisen tuen, tai työvalmennuksen asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu vammaisalan ympäristöissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään
osaamistaan autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Koulutuksen aiheina ovat autismin kirjon asiakkaiden tukeminen ja ohjaaminen, vaativissa tilanteissa toimiminen sekä oman ja työyhteisön ammatillisen osaamisen kehittäminen. Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on tutkinnon osa Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen etä- ja verkko-opetusta.

Koulutuksen sisältö

 • Asiakkaan erityisen tuen tarpeen huomioiminen
 • Autismin kirjon arviointi- ja seurantamenetelmien käyttäminen
 • Oppimisessa ja oppimisvalmiuksissa tukeminen
 • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin yksilöllinen tukeminen
 • Sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäminen
 • Aistikokemuksissa tukeminen
 • Toiminnanohjauksen keinojen hyödyntäminen eri-ikäisten autismin kirjon asiakkaiden ohjauksessa
 • Autismin kirjon asiakkaan käyttäytymisen ennakointi ja tukeminen hänelle vaativissa tilanteissa

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Koulutukset

 • Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, osatutkinto

  Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle. Kirjaa hakemukseen mikäli opiskelet oppisopimuksella. Syksyn lähiopetuspäivät ovat: 4.9, 2.10, 6.11 ja 4.12.24.

  Toteutusmuodot: Monimuoto, Oppisopimus

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: 05.08.2024

  Haku alkaa: 14.04.2024

  Haku päättyy: 14.07.2024

  Koulutuksen hinta: 185 €

  Hakeudu koulutukseen