Kasvatus- ja ohjausala

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukeminen

Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa sinulle vankan pohjan vanhustyön vastuuhenkilönä toimimiseen, laadun kehittämiseen ja moniammatillisen yhteistyön ohjaamiseen. Koulutuksessa saat työkaluja ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin, hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman tekemiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneille henkilöille, jolla on perushoidon osaamista ja työkokemusta vanhustyöstä esimerkiksi ikääntyneen ihmisen kotoa, päivätoiminnasta, palvelutalosta, vanhustenkeskuksesta, terveyskeskuksesta tai sairaalasta.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on työelämän arvostama, Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ikääntyvien ja muistisairaiden parissa työskenteleville. Tutkinnon voi suorittaa oman työn ohella oppisopimuksella ikääntyneille ihmisille suunnatuissa julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin palveluissa. Tutkintoa suorittaessa lisäät omaa asiantuntijuuttasi sekä syvennät työelämän tarpeiden mukaista osaamistasi vanhustyössä.
Koulutus sopii henkilölle, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon sekä hänellä on alan työkokemusta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, itsenäisenä verkko-opiskeluna ja työpaikalla.

Kuvaus

Koko tutkinnon sisältö:

  • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen 60 osp
  • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen 60 osp

Valinnainen tutkinnon osa:

  • Gerontologinen hoitotyö 60 osp

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Koulutuksen seuraava aloitus elokuussa 2024.