Liiketoiminnan ala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Hakeminen

Koulutuksen jälkeen sinulla on osaamista toimia vaativissa liiketoiminnan asiantuntija- ja/tai esimiestehtävissä. Sinulla on hyvää liiketoiminta-, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista ja kykenet verkostoitumaan ammatillisesti. Koulutuksesta saatu osaamisesi vaihtelee valitsemasi osaamisalan sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti.

Kohderyhmä

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, joka toimit esimies- ja johtotehtävissä tai toimenkuvasi on muuttumassa esimies- ja johtotehtäviin. Kehität vastuualueesi toimintaa sen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkinnon suorittamisen yhteydessä saat valmiuksia oman työyhteisösi kehittämiseen ja toiminnan tavoitteelliseen johtamiseen. Vahvistat osaamistasi esimiehenä tai johtajana ja saat varmuutta sekä uusia ideoita johtamistyöhösi. Voit vaihtaa ajatuksia ja verkostoitua toisten esimiesten tai johtajien kanssa.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on työelämän arvostama, Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla ja organisaatiossa.

Toteutus

Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja oppimista työpaikalla sekä työelämän eri verkostoissa. Koulutuksen kesto noin 1,5 vuotta.

Kuvaus

Tutkinnossa on kuusi osaamisalaa: henkilöstöhallinnon osaamisala, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, kaupan osaamisala, kiinteistövälityksen osaamisala sekä kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa kaikissa osaamisaloissa on:

 • Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Kaupan osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia kaupan alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä.

Kaupan osaamisalassa valitaan yksi valinnainen tutkinn osa alla olevista tutkinnonosista:

 • Ryhmän esimiehenä toimiminen
 • Tuoteryhmän esimiehenä toimiminen
 • Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen

Sekä yksi valinnainen tutkinnon osa seuraavista:

 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
 • Ryhmän esimiehenä toimiminen
 • Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen
 • Yksikön myyntityön ja valikoiman kehittäminen

Myynnin ja markkinointiviestinnän osamisalan suorittaneella on myynnin tai markkinointiviestinnän johtamisen ja kehittämisen osaamista monikanavaisesti suunniteltuna ja toteutettuna.

Osaamisalassa valitaan yksi valinnainen tutkinnonosa alla olevista tutkinnonosista:

 • Asiakkuusmarkkinointi
 • Brändin kehittäminen
 • Digitaalinen markkinointiviestintä
 • Digitaalisen myynnin kehittäminen
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Myynnin johtaminen
 • Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen

Sekä yksi valinnainen tutkinnon osa seuraavista:

 • Asiakkuusmarkkinointi
 • Brändin kehittäminen
 • Digitaalinen markkinointiviestintä
 • Digitaalisen myynnin kehittäminen
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Myynnin johtaminen
 • Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Koulutukset

 • Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

  Toteutusmuodot: Oppisopimus, Monimuoto

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

  Haku alkaa: 01.01.2024

  Haku päättyy: 31.12.2024

  Koulutuksen hinta: 510 €

  Hakeudu koulutukseen