Logistiikka-ala

Logistiikan perustutkinto | palvelulogistiikkatyöntekijä

Kiinnostaako sinua monipuolinen varastotyö, kuten inventointi ja trukilla ajo? Meillä voit logistiikan alalla erikoistua yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi tai palvelulogistiikkatyöntekijäksi.

Palvelulogistiikkatyöntekijänä opit tavaran vastaanottoon ja säilytykseen sekä asiakirjojen tekemiseen tarvittavat taidot: inventointi ja saldonhallinta, erilaiset varastokirjanpitoon liittyvät tehtävät sekä telematiikan hyödyntäminen työssä. Erilaiset trukinkuljettajan tehtävät ovat myös osa koulutusta, kuten myös muiden varastossa käytettävien koneiden ja laitteiden käytön harjoittelu. Palvelulogistiikkatyöntekijänä osaat varastoida ja kuljettaa tavaran. Hallitset myös talouden, kierrätyksen sekä tietoverkot hyödyntäen työssäsi myös automatiikkaa.

Palvelulogistiikkatyöntekijä osaa tehdä varastoalan tehtäviä käsin ja käyttää varaston tai terminaalin tavarankäsittely laitteita, trukkia ja automaatiikalla ohjattavia laitteita. Palvelulogistiikkatyöntekijän osaa täyttää asiakirjoja, joita varastoissa tai terminaaleissa on käytössä, tehdä varastokirjanpito käsin tai tietotekniikkaa käyttäen. Perusosaaminen palvelulogistiikkatyöntekijällä on tavaran lähettämisessä ja vastaanotossa, tavaran varastoinnista, lähetysten keräilystä, pakkaamisesta, kierrätyksessä ja varaston tietojärjestelmien käytöstä.

Koulutuksen sisältö

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.

Oppisopimus

Sinun mahdollista suorittaa tämä tutkinto joustavasti oppisopimuksella, jos sinulla on tiedossa koulutukseen soveltuva työpaikka ja työnantajaltasi suostumus oppisopimusopiskeluun.

Jatko-opinto- ja uramahdollisuudet

Kuten aina ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Palvelulogistiikkatyöntekijänä voit täydentää osaamistasi ammattikorkeakoulussa, ammattitutkinnoilla ja erikoisammattitutkinnoilla.

Palvelulogistiikkatyöntekijänä toimit materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa olet usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Palvelulogistiikkatyöntekijät työskentelevät teollisuuslaitosten, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten varastoissa sekä varastopalveluyrittäjinä.


Yhteishaku 2024

Yhteishaussa voivat hakea perusopetuksesta tai ulkomailla perusopetusta vastaavasta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole toisen asteen koulutusta suoritettuna.

Hakuaika: 20.2.-19.3.2024

Hae koulutukseen (Opintopolku.fi)