Logistiikka-ala

Logistiikan perustutkinto, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja / kuorma-autonkuljettaja, iltakoulutus 

Hakeminen

Kiinnostaako sinua kuljetusala ammattina? Haluatko korottaa ajokorttiluokkaasi? Haluatko suorittaa loppuun kesken jääneet kuljetusalan opinnot? Tässä on sinulle tilaisuus valmistua itsenäiseen ja vaihtelevaan kuljetusalan ammattiin! 

Tämä logistiikka-alan koulutus toteutetaan iltaopetuksena, joten se sopii erinomaisesti työssä käyville.  

Kuljetusalalla on hyvät mahdollisuudet työllistyä. Kuljettajana voit toimia erilaisissa teollisuuden ja kaupan tavarakuljetuksen ja jakeluliikenteen tehtävissä niin kotimaan kuin ulkomaan liikenteessäkin.  

Kuljettajan työ on itsenäistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Työhön kuuluu ajoneuvon ajamisen lisäksi ajoneuvon lastaamista ja purkamista, yleisimmät ajoneuvon huoltotehtävät sekä ajoneuvon kunnon seuranta. 

Sisältö

Koulutuksessa harjoitellaan erilaisten kuorma-autojen käsittelyä, lastauslaitteiden käyttöä ja huoltotoimenpiteitä, sekä muiden apuvälineiden käyttämistä. Lisäksi harjoitellaan autonkuljettajan työssä tarvittavien työvälineiden hallintaa osana työn suorittamista, kuormaliinoja, digipiirturia, rahtiasiakirjoja ja trukkeja.  

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa vähintään C-ajokortti, alalla tarvittava perustason ammattipätevyys ja lupakortit työpaikoilla toimimiseen (esim. ADR, EA1). Opiskelijan on hankittava koulutuksen aikana koulutussopimuspaikka, jossa voi tehdä näytöt.  

Kuljetusalan tutkinnon suorittanut 

 • voi työskennellä erilaisissa kuljetustehtävissä ajokorttiluokkansa mukaisesti. 
 • osaa lastata ja sitoa kuormattavan tavaran sekä käyttää työkoneita lastauksen ja purkamisen apuna. 
 • osaa toimia lainsäädännön mukaisesti valvotussa toimintaympäristössä. 
 • osaa toimia alan digitaalisessa toimintaympäristössä. 

Toteutus

Koulutuksen arvioitu kesto on noin 1–1,5 vuotta. Opiskeluaika on yksilöllinen ja jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). 

Opetus tapahtuu pääosin iltaopetuksena tiistaisin ja torstaisin klo 17-21:00. Ajo-opetusta voi olla myös muina aikoina. 

Korttikoulutukset ja ajokokeet toteutetaan päiväsaikaan. 

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.  

Opiskelija vastaa itse ajokorttiin ja ammattipätevyyteen liittyvistä viranomaismaksuista (myös valokuvat ja lääkärikulut) sekä mahdollisten muiden korttien lunastamisesta aiheutuvat kulut (n. 500 €). 

Valintaperusteet

Koulutukseen tullessasi sinulla pitää olla: 

 • vähintään vuoden voimassa ollut Suomen ajokortti (B, C tai CE) 
 • 21-vuoden ikä 
 • ajokorttiasetuksen mukainen terveysvaatimus (sora-lainsäädäntö) Hakijan terveys ja toimintakyky – Opintopolku 
 • nuhteettomuus liikenteessä (ajokorttivalvontatiedot)
 • riittävät opiskelutaidot, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen 

Kaikki hakijat haastatellaan ja hakijat antavat ajonäytteen oppilaitoksen ajoneuvolla. Vieraskieliset hakijat osallistuvat kielitestiin. 

Koulutukset

 • Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja / kuorma-autonkuljettaja, Logistiikan perustutkinto, iltaopetus

  Toteutusmuodot: Lähiopetus, Monimuoto

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: 02.09.2024

  Haku alkaa: 31.05.2024

  Haku päättyy: 04.08.2024

  Hakeudu koulutukseen