Kone- ja tuotantotekniikan ala

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto | koneistaja

Hakeminen

Kiinnostaako työ alalla, jossa töitä on enemmän kuin tekijöitä? Suomessa metallialan yrityksillä on pulaa osaavasta työvoimasta, eikä tilanteeseen ole näkyvissä muutosta. Meillä voit kone- ja tuotantotekniikan alalla erikoistua koneistajaksi. 

Koneistajan opinnoissa opit lukemaan piirustuksia ja tekemään niiden mukaisia osia ja koneita eri metalleista joko yksittäiskappaleina tai sarjatuotantona. Opit sorvaamaan, poraamaan, jyrsimään ja hiomaan, sekä tekemään niihin liittyviä mittauksia, esivalmistelu- ja jälkikäsittelytöitä. Opit myös käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja ohjelmointiohjelmia sekä NC-sorvauksen ja -jyrsinnän perusteet. 

Koulutuksen sisältö 

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.  

Oppisopimus

Sinun mahdollista suorittaa tämä tutkinto joustavasti oppisopimuksella, jos sinulla on tiedossa koulutukseen soveltuva työpaikka ja työnantajaltasi suostumus oppisopimusopiskeluun.

Jatko-opinto- ja uramahdollisuudet

Kuten aina ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kone- ja tuotantotekniikan alalla luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on insinöörikoulutus ammattikorkeakoulussa. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon. 

Koneistajana työskentelet esimerkiksi koneistajana, CNC-koneistajana tai koneenasentajana teknologiateollisuuden työntekijänä tai yrittäjänä.   


Yhteishaku

Yhteishaussa voivat hakea perusopetuksesta tai ulkomailla perusopetusta vastaavasta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole toisen asteen koulutusta suoritettuna.

Hakuaika: vuoden 2025 hakuaika selviää myöhemmin

Hae koulutukseen (Opintopolku.fi)


Koulutukset