Sähkö- ja automaatioala

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto | sähköasentaja

Oletko kiinnostunut sähköstä ja miten se toimii? Kiinnostaako sinua työ koko ajan kasvavalla alalla? Sähköä käytetään koko ajan enemmän ja kiinteistöissä sekä teollisuudessa sähköjärjestelmät kehittyvät kaiken aikaa.

Sähköasentajan opinnoissa opit sähkötekniikan ja elektroniikan perusteita. Opit erilaisten rakennusten sähköasennukset, sähköntuotanto- ja jakelujärjestelmien rakentamisen ja kunnossapidon sekä rakennusten heikkovirta- ja tietojärjestelmien asennukset. Oppimisesi kohteena ovat rakennusten sähköistykseen, kuten tv-, radio-, puhelin- ja dataverkkoihin, liittyvät asiat. Myös hälytys- ja valvontajärjestelmät kuuluvat opintoihisi.

Sähköasentajana osaat asentaa rakennuksessa tarvittavat asennukset. Tunnet työtäsi koskevat sähköturvallisuusmääräykset sekä sähköasennuksia koskevan normiston. Osaat työskennellä tarkasti ja huolellisesti, olet rauhallinen ja harkintakykyinen, ja kuitenkin ripeä työntekijä. Osaat ajatella loogisesti ja ratkaista hyvin ongelmia, matemaattinen osaaminen korostuu sekä opinnoissa että työskentelyssä.

Koulutuksen sisältö

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.

Oppisopimus

Sinun mahdollista suorittaa tämä tutkinto joustavasti oppisopimuksella, jos sinulla on tiedossa koulutukseen soveltuva työpaikka ja työnantajaltasi suostumus oppisopimusopiskeluun.

Jatko-opinto- ja uramahdollisuudet

Kuten aina ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, esimerkiksi sähköalan insinöörikoulutuksessa. Lisäksi voit opiskella ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Sähköalalla tarvitaan hyvin koulutettuja, osaavia ammattilaisia erilaisiin asennus-, korjaus- ja huoltotehtäviin. Sähköasentajana työskentelet sähköurakointiliikkeissä, asuintalojen, liikerakennusten ja teollisuuden sähköasennus- ja kunnossapitotehtävissä, sähkönjakeluverkkojen ja voimalaitosten asennustehtävissä sekä kiinteistöhuollossa. Voit työllistyä myös teknisiin myyntitehtäviin.


Yhteishaku

Yhteishaussa voivat hakea perusopetuksesta tai ulkomailla perusopetusta vastaavasta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole toisen asteen koulutusta suoritettuna.

Hakuaika: vuoden 2025 hakuaika selviää myöhemmin

Hae koulutukseen (Opintopolku.fi)


Koulutukset

Tällä hetkellä koulutukseen ei ole hakua avoinna. Katso haussa olevat koulutukset:

Haussa nyt