Sähkö- ja automaatioala

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto | sähköasentaja

Hakeminen

Oletko kiinnostunut sähköstä ja miten se toimii? Kiinnostaako sinua työ koko ajan kasvavalla alalla? Sähköä käytetään koko ajan enemmän ja kiinteistöissä sekä teollisuudessa sähköjärjestelmät kehittyvät kaiken aikaa.

Sähköasentajan opinnoissa opit sähkötekniikan ja elektroniikan perusteita. Opit erilaisten rakennusten sähköasennukset, sähköntuotanto- ja jakelujärjestelmien rakentamisen ja kunnossapidon sekä rakennusten heikkovirta- ja tietojärjestelmien asennukset. Oppimisesi kohteena ovat rakennusten sähköistykseen, kuten tv-, radio-, puhelin- ja dataverkkoihin, liittyvät asiat. Myös hälytys- ja valvontajärjestelmät kuuluvat opintoihisi.

Sähköasentajana osaat asentaa rakennuksessa tarvittavat asennukset. Tunnet työtäsi koskevat sähköturvallisuusmääräykset sekä sähköasennuksia koskevan normiston. Osaat työskennellä tarkasti ja huolellisesti, olet rauhallinen ja harkintakykyinen, ja kuitenkin ripeä työntekijä. Osaat ajatella loogisesti ja ratkaista hyvin ongelmia, matemaattinen osaaminen korostuu sekä opinnoissa että työskentelyssä.

Koulutuksen sisältö

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena, joka edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja jonka voi aloittaa joustavasti.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa esimerkiksi sähköalan insinöörikoulutuksessa. Lisäksi voit opiskella ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Uramahdollisuudet

Sähköalalla tarvitaan hyvin koulutettuja, osaavia ammattilaisia erilaisiin asennus-, korjaus- ja huoltotehtäviin. Sähköasentajana työskentelet sähköurakointiliikkeissä, asuintalojen, liikerakennusten ja teollisuuden sähköasennus- ja kunnossapitotehtävissä, sähkönjakeluverkkojen ja voimalaitosten asennustehtävissä sekä kiinteistöhuollossa. Voit työllistyä myös teknisiin myyntitehtäviin.

Kansainvälistyminen

Forssan ammatti-instituutissa sinulla on hyvät kansainvälistymisen mahdollisuudet: sinun on mahdollista suorittaa kieli- ja kulttuuriopintoja, lähteä ulkomaanvaihtoon tai opintomatkoille sekä osallistua lukuisiin kotikansainvälisyystapahtumiimme.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teemme yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n kanssa, jonka ansiosta sinun on mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja jo osana perustutkinnon opiskeluasi. Yhteistyöoppilaitoksemme Laurean AMK-opintoihin voit aluksi tutustua helposti kurkistusopintojen kautta. Väyläopinnoissa voit aloittaa AMK-opinnot jo toisen asteen opiskelun aikana.

Kauttamme on myös mahdollista päästä opiskelijavaihtoon, suorittaa kaksoistutkinto tai yhdistää opiskelu ja täysipainoinen harjoittelu sekä kilpaileminen Urheiluakatemian ansiosta.

Lue lisää:

Koulutukset

  • Sähköasentaja, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (oppisopimus)

    Toteutusmuodot: Oppisopimus

    Koulutuksen sijainti: Forssa

    Koulutus alkaa: Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

    Hakeudu koulutukseen