Sosiaali- ja terveysala

Perustason ensihoito, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, monimuotokoulutus 

Hakeminen

Oletko sinä suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja sinua kiinnostaa akuutti- ja ensihoidontyö? Haluaisitko opiskella perustason ensihoitajaksi?

Kuvaus

Perustason ensihoitajana osaat äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen hoitotyön, moniammatillisen viranomaisyhteistyön, hälytysajossa toimimisen, ensihoitojärjestelmän, hoitoon ohjaamisen sekä perushoidon ja huolenpidon. Osaat toimia suunnitelmallisesti edistäen asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia erilaissa toimintaympäristöissä. Osaat toimia eri-ikäisten ihmisen kanssa, joilla on erilaisia sairauksia ja vammoja.  

Koulutuksessa suoritetaan seuraavat tutkinnon osat:

 • Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen, 20 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 25 osp
 • Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella, 10 osp
 • Ensihoidossa toimiminen, 40o sp
 • Akuuttihoitotyössä toimiminen, 35 osp

Koulutuksen jälkeen voit toimia ensi- ja akuuttihoidon tehtävissä. Perustason ensihoitajana voit työskennellä monipuolisesti sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä esimerkiksi ambulanssissa tai päivystyspoliklinikalla, et kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtävissä. Työpaikkasi voi olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. 

Voit jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, kätilön tai sosionomin opinnoilla. Yliopistossa voit opiskella terveystieteitä. Voit syventää osaamistasi myös ammattitutkinnoilla (esim. kehitysvamma-ala, lasten ja nuorten erityisohjaaja tai perhepäivähoitaja) tai erikoisammattitutkinnoilla (esim. vanhustyö tai työvalmennus). 

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu jo aiemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille.

Koulutus sopii sinulle, joka olet  

 • vastuullinen 
 • sinulla on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot  
 • olet joustava 
 • sinulla on paineensietokykyä ja sekä kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja tekemään päätöksiä 
 • sinulla on hyvä terveys ja halu huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista   
 • olet motivoitunut kehittymään hyväksi ensihoidon ammattilaiseksi 

Hakeutumisen edellytykset

 • Hakijalla pitää olla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava alalle soveltuva koulutus suoritettuna ennen koulutuksen alkua. 
 • Koulutukseen päästäksesi sinun tulee olla alalle soveltuva ja täyttää tutkinnon terveydentilavaatimukset terveys- ja hyvinvointialalla 
 • Hakijoiden, joilla äidinkielenä ei ole suomi, on esitettävä riittävä todistus kielitaidostaan tai osallistuttava kielitaidon arviointiin.  

Toteutus

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksen lähiopetuspäiviä on 2 päivää/viikossa, maanantaisin ja tiistaisin. Lähipäivien lisäksi opintoja verkkoalustalla.  

Työpaikalla tapahtuva oppiminen sovitaan työpaikan kanssa koulutus- tai oppisopimuksella.
Oppisopimuskoulutuksessa sinulla tulee olla tiedossa koulutukseen ja tutkinnon osiin soveltuva työpaikka ja työnantajasi on sitoutunut oppisopimuskoulutukseen esimerkiksi mahdollistaen osallistumisten lähiopetukseen.
Opintojen aikana on mahdollista tehdä osa-aikaista työtä. 

Koulutukset

 • Perustason ensihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

  Koulutus alkaa orientaatiolla 14.-15.8.2024

  Toteutusmuodot: Monimuoto, Oppisopimus

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: 14.08.2024

  Haku alkaa: 13.02.2024

  Haku päättyy: 31.05.2024

  Hakeudu koulutukseen